Direct naar content

Boerenverstand projecten

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boeren coaches! Bent u voor een van bovengenoemde thema’s op zoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.

KPI’s voor kringlooplandbouw

  • Onderzoek
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer

CONO Stal

  • Onderzoek
Onder de werknaam “De Stalmeesters” zijn een landschapsarchitect, een architect en Boerenverstand aan de slag gegaan met innovatieve stallenbouw. Geen futuristische onhaalbare ontwerpen, maar de boer ondersteunen om te komen tot mooiere stallen. Ons eerste resultaat: de CONO stal.
Lees meer Lees meer

Landgoed Vilsteren

  • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt aan vitale landbouw in het Zuidwestelijk kleigebied (de Zuidwestelijke Delta). Hier werken we samen met akkerbouwers, overheid en ketenpartijen aan het tonen en belonen van duurzame prestaties.
Lees meer Lees meer

Bodemcursus Veenkoloniën

  • Onderzoek
Met de centrale rol die de bodem binnen het bedrijfssysteem speelt is daarom op 27 mei de bodemcursus die begeleid wordt door Coen ter Berg van start gegaan in de Veenkoloniën. De deelnemers van deze cursus worden gedurende zeven middagen in het lopende jaar bijgeschoold over het beoordelen van de bodemconditie en in hun kennis van bodemkunde en de interactie met het gewas.
Lees meer Lees meer