Direct naar content

Boerenverstand projecten

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boeren coaches! Bent u voor een van bovengenoemde thema’s op zoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.

De online rantsoencursus

 • Onderwijs & training
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Boerenverstand heeft een online cursus met coaching voor melkveehouders ontwikkeld waarmee je zelfstandig leert sturen met veevoeding.
Lees meer Lees meer

KPI’s voor kringlooplandbouw

 • Onderwijs & training
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer

Biodiversiteitsmonitor Zuidwestelijke Delta

 • Onderwijs & training
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt aan vitale landbouw in het Zuidwestelijk kleigebied (de Zuidwestelijke Delta). Hier werken we samen met akkerbouwers, overheid en ketenpartijen aan het tonen en belonen van duurzame prestaties.
Lees meer Lees meer

CONO Stal

 • Onderwijs & training
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Onder de werknaam “De Stalmeesters” zijn een landschapsarchitect, een architect en Boerenverstand aan de slag gegaan met innovatieve stallenbouw. Geen futuristische onhaalbare ontwerpen, maar de boer ondersteunen om te komen tot mooiere stallen. Ons eerste resultaat: de CONO stal.
Lees meer Lees meer

Emissiearme Bedrijfsvoering

 • Onderwijs & training
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt samen met netwerk GRONDig aan het borgen van managementmaatregelen om de stikstofemissie van melkveehouderijen te verlagen.
Lees meer Lees meer

Landgoed Vilsteren

 • Onderwijs & training
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt aan vitale landbouw in het Zuidwestelijk kleigebied (de Zuidwestelijke Delta). Hier werken we samen met akkerbouwers, overheid en ketenpartijen aan het tonen en belonen van duurzame prestaties.
Lees meer Lees meer