Direct naar content

Concretisering eco-diensten kringlooplandbouw

Werken aan integraal belonen voor duurzame prestaties van landbouwbedrijven. Daar werkten we aan in dit project. Samen met een groep enthousiaste boeren is gewerkt aan een eerste opzet van het systeem van eco-diensten. Op basis hiervan zijn de eerste beloningen uitgereikt.

De afgelopen jaren heeft landgoed Vilsteren samen met haar pachters een innovatief traject doorlopen binnen het project Soil4U, om te komen tot een ‘gemengd bedrijf op landgoed- niveau’. We zijn gestart met een landschapsecologische systeem analyse (LESA). Vandaaruit zijn de uitdagingen en kansen voor het landgoed vastgesteld en zijn prioriteiten bepaalt. Vervolgens is de dialoog met de pachters opgestart. Per boerenbedrijf is gekeken naar de bedrijfskringloop en een kansenkaart op perceelsniveau. Tijdens dit proces kwam een duidelijke behoefte van waardering naar boven. De boeren willen graag stappen zetten richting natuurinclusieve kringlooplandbouw maar kunnen dat niet zonder waardering en compensatie voor de risico’s en kosten.  Precies hiermee zijn we aan de slag gegaan.

Onze aanpak

Veel van de opgaven rondom bodem, klimaat, biodiversiteit, stikstof, etc. hangen met elkaar samen en moeten altijd integraal bekeken worden. De stikstofopgave is nu actueel. Bedrijven op Vilsteren kunnen hun stikstofkringloop verder sluiten op het bedrijf zelf en door beter samen te werken in de regio. Landgoed Vilsteren wil als pilotgebied voor de Provincie Overijssel functioneren, er ligt immers een mooie basis vanuit eerdere projecten. De bedrijven zijn divers, kennen elkaar goed en zijn enthousiast om aan de slag te gaan. We zijn gestart met 10 bedrijven.

Samen met deze bedrijven hebben we in een aantal stappen een systeem van eco-diensten uitgewerkt. De betrokken boeren hebben bedrijfscijfers aangeleverd en meegedacht over de haalbaarheid van het systeem. Boerenverstand heeft gezorgd voor een goede aansluiting bij systemen die ook elders al worden opgezet zoals in de provincies Drenthe en Noord-Brabant en in de markt zoals door CONO en Friesland Campina.

Het resultaat

Een eerste voorbeeld van een systeem van eco-diensten is samen met de betrokken boeren uitgewerkt. De deelnemende pilotbedrijven hebben op basis van hun resultaten van 2020 een proefbeloning gehad. De zijn door gedeputeerde ten Bolscher uitgereikt tijdens de afsluitende bijeenkomst.

Eco-diensten Vechtdal
Eco-diensten Vechtdal 2
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Over Boerenverstand