Direct naar content

Pilot mestverbetering - project 'Boer aan het roer'

Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering van mest door het toevoegen van verschillende middelen zoals bacteriën en steenmeel. Het doel is inzicht krijgen in de invloed de middelen op  fosfaat- en stikstofbenutting binnen de kringloop op bedrijfsniveau. We gaan aan de slag op vier melkveebedrijven, met ieder twee mestkelders waar deze middelen kunnen worden getest. De pilot is geïnitieerd door het Waterschap Vallei en Veluwe en LTO Noord. De projectleiding is in handen van Boerenverstand (Daan Heurkens), de analyses worden gedaan door GroeiKracht.

Meer lezen over de Pilot mestverbetering? Ga naar de website Boer aan het roer.
Boer aan het roer - Pilot mestverbetering
De projectleider voor het project is Daan Heurkens. Wil je meer weten over dit project, of informatie over een ander project of onze diensten? Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken.
Daan Heurkens

Klimaatworkshop FrieslandCampina

  • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!