Direct naar content

Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!

In samenwerking met 15 dierenartsenpraktijken die zijn verenigd in Kernpraktijken Rundvee, is Boerenverstand in april 2022 gestart met het cursusaanbod ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!’. Met behulp van subsidie van het ministerie van LNV is het mogelijk om deze cursus over duurzame landbouw en gezonde koeien voor een grote groep van 250 veehouders over heel Nederland aan te bieden.

Doel van de cursus

Er is momenteel veel gaande rond stikstof en overige vraagstukken rondom duurzaamheid. Het is nog onduidelijk waar het beleid heen gaat en wat dit voor bedrijven betekent. Wat wel zeker is, is dat de prijzen voor grondstoffen als kunstmest en krachtvoer enorm zijn gestegen. Het zal dus altijd lonen om de eiwitvoorziening scherp af te stellen, veel weidegras te benutten en stikstof verliezen zoveel mogelijk te beperken. Het is wel belangrijk dat de diergezondheid en productie op peil blijven.

Daarom heeft Boerenverstand samen met vereniging Kernpraktijken Rundvee het initiatief genomen om een studieprogramma aan te bieden. Tijdens dit programma gaan we in groepsverband onder begeleiding van de eigen dierenarts en onafhankelijke experts op het gebied van rantsoenen, weidegang en economie, aan de slag met dit onderwerp. Veehouders krijgen concrete tips en adviezen voor hun bedrijf aangereikt.

Opzet van de cursus

In de totale cursus is er ruimte voor 25 landelijke veehoudergroepen van 10 veehouders, verdeeld over de 15 dierenartsenpraktijken binnen Kernpraktijken Rundvee.

Het programma is als volgt:

  • 4 landelijke webinars voor de deelnemende veehouders + dierenartsen. Hiervan zijn 3 als voorbereiding op de praktijkbijeenkomsten in het veld en 1 afsluitend webinar. Deze webinars zijn voor de deelnemers de gehele periode terug te kijken
  • Na iedere webinar een fysieke bijeenkomst op één van de deelnemende bedrijven per veehoudergroep. Deze worden begeleid door hun eigen dierenarts vanuit de praktijk en een externe expert

De webinars vinden plaats in juni 2022, oktober 2022, januari 2023 en april 2023. Na iedere webinar plannen de dierenartsenpraktijken zelf een praktijkbijeenkomst met hun groep veehouders.

 

De projectleider voor het project 'Gezonde productieve koeien met weinig eiwit' is Pauline Athmer. Wil je meer weten over dit project, of informatie over een ander project of onze diensten? Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken.
Pauline Athmer
Meer informatie over het project 'Gezonde productieve koeien met weinig eiwit' is te vinden op de website van Kernpraktijken Rundvee
Ga naar de website
Het project ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit’ wordt gefinancierd doormiddel van de SABE-regeling van het ministerie van LNV.

Klimaatworkshop FrieslandCampina

  • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!