Direct naar content

Win-win in Zevenbergschen Hoek

Akkerbouwer Dingeman Burgers zoekt al vele jaren naar een optimalisatie van zijn akkerbouwbedrijf in Zevenbergschen Hoek. Hij werkt al intensief samen met veehouders, onder andere met een melkveebedrijf in de buurt. Termen als ‘integrated crop management’, ‘NKG’, ‘regeneratieve landbouw’, ‘intercropping’, ‘vegan akkerbouw’, ‘mulching’ en ook ‘kringlooplandbouw’ vliegen bij hem over tafel. Hij probeert eens wat, is een extensiever bouwplan gaan toepassen op zijn bedrijf en ervaart inmiddels dat hij onderaan de streep serieus meer euro’s overhoudt.

Op dit moment vraagt Dingeman zich af: ‘waar sta ik eigenlijk?’, ‘Hoe scoor ik precies op de duurzaamheidsladder?’, ‘En waar kan het dan beter?’. Dingeman heeft al veel stappen gezet. Met zijn samenwerkingspartners en een serie coaches, gaan we binnen dit SABE project deze zoektocht de komende 2 jaar doorzetten en volgen. De KPI’s voor kringlooplandbouw worden inzichtelijk gemaakt, er worden doorrekeningen gemaakt en deze kennis en ervaringen zullen breed gedeeld gaan worden via workshops en demonstratiedagen. Met adviesbureau Boerenverstand, adviseur Crétiënne Oomen van Alliance en landbouwadviseur Stefan Muijtjens zorgen we ervoor dat deze kennis beschikbaar komt voor alle akkerbouwers en veehouders. 

Doelen

De zoektocht van Dingeman is bepaald niet uniek. Veel akkerbouwers en veehouders zijn op dit moment zoekende, maar ervaren tegenstrijdige adviezen. Steeds moet men weer uit alle goedbedoelde verhalen zien uit te vogelen wat het beste op het eigen bedrijf past. Dingeman presteert al bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheid en samenwerking. Hiervoor zijn in de afgelopen 5 jaar al veel stappen ondernomen. Om goed in kaart te brengen waar het bedrijf vandaan komt wordt er een nul-meting gedaan van 5 jaar terug. Vervolgens worden de stappen beschreven die genomen zijn om tot de huidige situatie te komen. De huidige prestaties van de 3 samenwerkende bedrijven worden op verschillende onderdelen uitgebreid in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de 1.0 kernset KPI’s voor Kringlooplandbouw, zoals recent is vastgesteld in opdracht van de LNV door WUR, LouisBolk Instituut en Boerenverstand. Met een aantal coaches wordt de samenwerking verder uitbouwt en geoptimaliseerd en alle uiteenlopende adviezen (die elkaar soms tegenspreken) gebundeld tot een eenduidiger advies richting de toekomst. De samenwerkende partijen hebben adviesbureau Boerenverstand gevraagd het project te organiseren en te leiden.

Aanpak

De adviezen zullen uitgewerkt en besproken worden in een serie workshops met een bredere groep van 12 akkerbouwbedrijven. Deze groep is het Duurzaam Praktijknetwerk Langeweg (DPL), een vervolg vanuit het eerdere Veldleeuwerik netwerk. De resultaten zullen beschikbaar worden gemaakt en breed gecommuniceerd worden voor de brede groep akkerbouwers en de samenwerkende partijen (veehouderij-akkerbouw) in de Zuidwestelijke Delta door middel van drie demonstraties. Ook zal op onze site en in persberichten met regelmatige basis uitkomsten van de workshops gedeeld worden.

Planning

Het project win-win in de Zevenbergschen Hoek gaat in augustus 2022 van start en loopt tot de winter van 2023-2024. Het bestaat uit coachingsmomenten, workshops en demonstraties, waarbij diverse experts worden ingezet.

De planning is als volgt:
– 23 augustus 2022 Demonstratie #1 ‘mechanische onkruidbestrijding uien’ op een niet geploegde bodem. Lees hier meer informatie over de bijeenkomst en klik hier om je aan te melden
– 22 november 2022. Workshopmiddag: Hoe ben je schimmels in aardappel te slim af? Lees hier de uitnodiging voor de bijeenkomst en klik hier om je aan te melden
– 14 december 2022 workshopmiddag ‘Hoe pas je een systeembenadering toe op je bedrijf?​’ Lees hier over de workshopmiddag.
– 29 maart 2023 workshopmiddag ‘Bodemkwaliteit en de aandachtspunten in het voorjaar’ 

Resultaten

Na afloop van de evenementen zullen op deze pagina de resultaten gedeeld worden.

Demonstratie #1: mechanische ondruidbestrijding in uien op een niet geploegde bodem.
Lees hier het artikel in akkerwijzer over de demonstratiemiddag

De projectleider voor het project in de Zevenbergschen hoek is Bart Housmans. Wil je meer weten over dit project, of informatie over een ander project of onze diensten? Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken.
Bart Housmans
Adviseur Crétiënne Oomen begeleid het project in de Zevenbergschen hoek. Wil je contact met hem opnemen? Mail hem of bel hem op 0653553043
Crétiënne Oomen