Direct naar content

Water, Land en Dijken; Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties

In het afgelopen jaar is in de provincie Noord Holland een groep melkveehouders in het gebied van collectief Water Land & Dijken onder begeleiding van Boerenverstand op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen. De groep wil graag proactief meedenken over oplossingen voor boer én natuur.

Doel van het project

Binnen dit project hebben veehouders de mogelijkheid gekregen om in tweetallen een coach in te schakelen op verschillende thema’s rond stikstofreductie via managementmaatregelen. Denk hierbij aan stalaanpassing en ontwikkeling, sturen op stikstof, organische stof in de bodem, intern salderen en bemesting.

Op basis van de resultaten hebben we op 10 februari een aantal concrete aanbevelingen gedaan aan gedeputeerde Esther Rommel. Zie deze hieronder:

Link naar aanbevelingen
Link naar presentatie

Wat hebben we verder gedaan?

De deelnemers zijn in tweetallen in twee rondes bij elkaar gekomen. Op basis van deze gesprekken is een bedrijfsplan uitgewerkt waarin de huidige stand van zaken wordt weergegeven en welke stappen kunnen worden gezet voor een duurzame toekomst.

Naast de de inzet van de tweetallen zijn een vijf-tal bijeenkomsten geweest waarin we diverse onderwerpen aan bod hebben laten komen.

De eerste bijeenkomst is door Rudi Hooch Antink (melkveehouder en gebiedscontactpersoon in provincie Drenthe) uitgelegd hoe in de provincie Drenthe wordt gewerkt aan het positief stimuleren van duurzaamheid op basis van ‘Kritische Prestatie Indicatoren’ (KPI’s). Vervolgens is een eerste brainstorm geweest over de mogelijke toepassing van KPI’s in Noord Holland en hoe hier op bedrijfsniveau op kan worden ingespeeld.

Onder leiding van Dick-Jan Koster van PPP-Agro Advies is tijdens de tweede bijeenkomst de praktische toepassing op het thema ‘Bodem en Weidegang’ toegelicht. De deelnemers zijn het veld in gegaan met de schop in de grond.

De derde gezamenlijke bijeenkomst met als thema ‘GLB, de Ecoregelingen en regelgeving rondom vergunningverlening’ heeft op 13 oktober 2022 plaatsgevonden.

Op 8 december 2022 heeft de vierde groepsbijeenkomst plaatsgevonden met als thema ‘Stikstof verminderen door management maatregelen’. Frank Verhoeven van Boerenverstand heeft samen met Jan Doerr van Provincie Noord-Holland op deze avond een presentatie gehouden hoe je met twee management maatregelen: nl. meer weidegang en eiwitarm voeren 30% stikstof kunt reduceren.

Op 26 januari heeft Joost van der Kroon verteld over bemesting op het bedrijf en hoe je als veehouder kunt besparen op inputs van kunstmest.

Vrijdag 10 februari zijn de eindresultaten gepresenteerd aan mevrouw Esther Rommel,  gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof. Hieronder vindt u de eindpresentatie, de aanbevelingen en diverse publicatie in de media.

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken is een collectief van ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en een groep betrokken burgers. Lees op hun website meer!
Naar Water, Land en Dijken
Onderdeel van het project ‘Samen werken aan biodiversiteitsprestaties’ wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Klimaatworkshop FrieslandCampina

  • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!