Direct naar content

De online rantsoencursus

Boerenverstand ontwikkelde een online cursus met coaching voor melkveehouders om zelfstandig te kunnen sturen met veevoeding

De online rantsoencursus biedt melkveehouders concrete kennis omtrent de samenstelling en optimalisatie van hun rantsoen. Vanuit de kennis en praktische handvatten die de online rantsoencoach biedt leren zij deze efficiënt toe te passen, wat een breed scala aan positieve effecten heeft op de vele opgaves die het rantsoen stelt: eiwit van eigen land, broeikasgasuitstoot, ammoniakuitstoot, kostprijs, diergezondheid, weidegang, verdienvermogen van de boer etc. Daarmee is het een cruciale sleutel voor succesvolle kringlooplandbouw. Ook binnen het stikstof dossier kan rantsoen optimalisatie gunstige effecten hebben. Momenteel wordt nog vaak een overdaad aan eiwitten gevoerd, wat hoge ammoniakemissies tot gevolg heeft. De online rantsoencoach biedt hierin kansen voor alle melkveehouders en is zo opgezet dat deze  even goed werkt voor een biologische boer in de veenweide als voor een gangbare boer op zand in Noord-Brabant.

Door de juiste handvatten en tools aan te bieden is de rantsoencoach voor elke boer te vertalen naar zijn/haar eigen bedrijf. De online cursus bestaat uit een serie van 8 webinars verspreid over 2021. Gelijktijdig komt een online vraagbaak beschikbaar waar de deelnemers vragen kunnen insturen. Een expert van Boerenverstand of een van de bovengenoemde onafhankelijke experts beantwoordt de vragen.  De vragen en antwoorden zijn op de website in te zien.

 

Bekijk hieronder de trailer van de online rantsoencursus

Deelnemen aan de cursus?

Momenteel hebben al 500 melkveehouders verspreid over Nederland meegedaan aan de online rantsoencursus. Heb je interesse om mee te doen? Kijk dan voor meer informatie op:
mijnrantsoenwijzer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Over Boerenverstand