Direct naar content

De emissiearme bedrijfsvoering

Binnen dit project werken we aan een totale bedrijfsaanpak gericht op lagere stikstofverliezen. Dit project is geïnitieerd door Netwerk Grondig, de belangenbehartiger voor grondgebonden melkveehouders. Binnen het project werken we aan de borging van managementmaatregelen waarmee de stikstofemissie kan worden gereduceerd. In dit project wordt de bijdrage van deze maatregelen onderzocht als het gaat om de ammoniakemissie. Deze aanpak moet op termijn een alternatief bieden voor de verplichte (technische) maatregelen die momenteel worden voorgeschreven om de ammoniakuitstoot te verminderen. 

 

Het netwerk Grondig is een samenwerking van grondgebonden boeren die geloven in een emissiearme bedrijfsvoering als effectieve manier om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Op dit moment is het plan van aanpak bij de stikstofwet: het reduceren van emissie met technische stalaanpassingen, zoals emissiearme roostervloeren en het gebruik van zodebemester bij het uitrijden van de mest. Binnen deze aanpak is geen plek voor het verbeteren van het management door bijvoorbeeld meer beweiding en een lager melkureumgetal.
Het doel van dit project is een pakket maatregelen op bedrijfsvoering- en managementniveau op te stellen, die de boer kan gebruiken om onder een absolute waarde voor NH3-emissie te blijven. Als uitgangspunt worden de maatregelen genomen die nu door de Grondig boeren worden gebruikt. Zijn deze maatregelen bewezen effectief?

Het ammoniakdossier is niet nieuw. Het is al tientallen jaren een uitdaging van de veehouderij. Bij het opstarten van dit project zijn we dan ook gestart met het ophalen van alle beschikbare kennis en ervaringen. Er is een groep melkveehouders betrokken die veel ervaring heeft met het toepassen van managementmaatregelen en meten van emissies op hun bedrijven. Deze kennis wordt gecombineerd met alle wetenschappelijke studies die zijn gedaan. Deze worden bij elkaar gebracht en aangevuld met praktijkonderzoek om een geborgde emissiearme bedrijfsvoering uit te werken.

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Contact