Direct naar content

De Bodempodcast

Luister mee vanaf de trekker of achter de PC!

De Bodempodcast bestaat uit een serie van 18 podcasts waarin we met verschillende onafhankelijke bodemexperts in gesprek gaan. Ervaren en onafhankelijke bodemexperts (o.a. Nick van Eekeren en Coen ter Berg) vertellen in de podcast hoe zelf de bodemkwaliteit beoordeeld kan worden, hoe problemen worden gesignaleerd en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. Daarnaast is er een platform waarop kennis gedeeld wordt en een online vraagbank waarop elk moment vragen gesteld kunnen worden aan experts of de discussie met mede-cursisten gestart kan worden. De cursus is geschikt voor zowel melkveehouders en akkerbouwers en alle type bodems binnen Nederland worden behandeld. We gaan praktijkgericht aan de slag en bouwen de kennis vanaf de basis op. Daarnaast behandelen we actuele thema’s zoals koolstofvastlegging, niet kerende grondbewerking en de samenwerking akkerbouw-melkvee. Alle podcasts staan inmiddels online en zijn terug te vinden op mijnbodemconditie.nl. Het programma is volledig kosteloos doormiddel van de SABE-regeling.

Beluister de podcast en vind meer informatie bij de verschillende onderwerpen op Mijnbodemconditie.nl!
Naar mijnbodemconditie

Doel van het project

De Bodempodcast is opgezet om het kennisniveau onder agrariërs te verhogen over bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer. De cursus is erop gericht het belang van een gezonde bodem binnen het agrarisch bedrijf te benadrukken en de winst die hiermee te behalen valt inzichtelijk te maken. Vanuit de kennis en praktisch handvatten die dit project de deelnemers geeft leren zij dit effectief toe te passen binnen hun eigen bedrijfsvoering, wat een breed scala aan positieve effecten heeft op de vele opgaven die samenkomen bij de bodem. Hierbij moet men denken aan onderwerpen als droogte- en wateroverlast, stikstof, koolstofvastlegging, nutriëntuitspoeling, biodiversiteit, circulariteit, de eiwittransitie en het gebruik van (kunst-) mest. Een gezonde bodem is essentieel om kringlooplandbouw succesvol te laten zijn en op dit vlak valt momenteel nog veel winst te behalen.

Zie hieronder een lijst aan onderwerpen die in de podcast aan bod komen:

  1. Bodemkwaliteit: bodemanalyses, bokashi en schijtbossen
  2. Bodemleven: eten en gegeten worden, stikstofbolletjes, pendelaars
  3. Organische stof: Koolstof en stikstofboeren, NKG en pootgoed
  4. Beworteling: penwortels, nutriëntbenutting en wortelexsudaten
  5. Bodemchemie
  6. Bodemstructuur
  7. Waterhuishouding

Ondertussen staan alle podcasts online en zijn ze te beluisteren via mijnbodemconditie.nl/bodempodcast/

Een aantal van de podcasts ontwikkelen we in samenwerking met andere partijen zoals de Provincie Noord-Brabant en de Rabobank. De projectleider voor de Bodempodcast is Bart Housmans. Mocht je interesse hebben voor samenwerking laat het dan gerust weten, dan bekijken we de mogelijkheden.
Neem contact op met Bart

Klimaatworkshop FrieslandCampina

  • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!