Direct naar content

Onderzoek: werken tussen onderzoek, beleid en praktijk

Boerenverstand is nieuwsgierig en creatief. Vanuit de praktijk worden oplossingen bedacht voor vraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat, bodem of stikstof. In samenwerking met onderzoekers van bijvoorbeeld Wageningen UR vertaalt Boerenverstand die naar nieuwe kennis en tools. We bouwen aan het grotere plaatje van duurzame landbouw en weten details om te zetten tot werkbare kennis en tools. 

Onze kracht:

  • Integratie van kennis is onze kracht
  • Actie- en praktijkgericht (van onder op)
  • Omzetten naar nieuwe tools
  • Afwijken van de norm vinden we interessant
  • Veel kennis van het geheel (en integratie van de details)

We doen onderzoek in en met de praktijk. Bijvoorbeeld naar kritische prestatie-indicatoren die duurzame landbouw kunnen tonen om het uiteindelijk ook te kunnen waarderen en belonen. Denk bijvoorbeeld aan het stikstofdossier. Daar krijgen we steeds meer kennis over hoe het bedrijfssysteem als geheel functioneert, hoe dat met cijfers onderbouwd kan worden en hoe je vervolgens het beste kunt sturen naar succes. En hoewel we de details ontzettend belangrijk vinden, zijn we zelf beter in het geheel. We werken daarom graag samen met onderzoekers van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut of andere onderzoeksinstituten. We kennen veel voorlopers in de landbouw persoonlijk: bijzondere boeren, maar ook bijzondere praktijk-experts. Hoe meer ze afwijken, hoe interessanter we dat vinden. Samen zetten we projecten op en doen we experimenten in het veld en op de bedrijven. Die kennis vertalen we vervolgens zo goed mogelijk naar de rest van de sector via projecten, artikelen in vakbladen, maar als het kan graag ook in wetenschappelijke publicaties.

Voor wie?

  • Overheden (het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen)
  • De verwerkende industrie & ketenpartijen
  • Voor andere, meer gespecialiseerde onderzoekers

KPI’s voor kringlooplandbouw

  • Onderzoek
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer

Samenwerken?

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Cases