Direct naar content

De CONO-Stal

Onder de werknaam “De Stalmeesters” zijn een landschapsarchitect, een architect en Boerenverstand aan de slag gegaan met innovatieve stallenbouw. Geen futuristische onhaalbare ontwerpen, maar de boer ondersteunen om te komen tot mooiere stallen. Ons eerste resultaat hebben we speciaal opgeleverd voor CONO, waarvan Boerenverstand officieel duurzaamheidspartner is.

Waarom?

Melkveehouders genieten een grote maatschappelijke waardering. Deze wordt in toenemende mate op de proef gesteld omdat burgers andere beelden van de veehouderij hebben en verwijzen naar grote lelijke stallen in het landschap waar dieren massaal binnen worden gehouden. Toch zijn melkveehouders ook ondernemers die mee moeten in de vaart der volkeren en dat betekent soms schaalvergroting of verbreding van activiteiten. Met een nieuwe stal word het in de regel ook beter voor het dierenwelzijn en het milieu. Nieuwe stallen kunnen nog meer laten zien hoe goed de veehouders voor zijn dieren zorgt. Passende stallen met mooie architectuur: transparant, open, in het landschap ingepast, gecombineerd met weidegang, met een educatieruimte of misschien wel een restaurant? Daarmee kan juist veel toegevoegde waarde gecreëerd worden voor de omgeving.

Een nieuwe stal bouwen gebeurt in de regel minder dan één keer in de carrière van een boer. Hoewel hedendaagse stallen beter zijn voor dierenwelzijn en het milieu dan ooit te voren, neemt de maatschappelijke weerstand met de dag toe. Gangbare stallenbouw is catalogus-bouw geworden. Architectuur wordt gezien als duur en onnodig en de stallenbouw laat zich volledig leiden door de milieuvergunning. De Stalmeesters willen laten zien dat het anders kan!

“De grootste les die ik zou willen meegeven aan andere boeren is, maak er iets moois van. Ze noemen het met een mooi woord ‘place making’. Een vrolijk verhaal, het koppelen van allerlei zaken en het verleiden van andere partijen om mee te doen, mee te investeren in duurzaamheid… in dat grote plaatje”

Frank Verhoeven - Eigenaar Boerenverstand

Ammoniak

In de gangbare stallenbouw draait een groot deel van de innovatie rondom ammoniak en het verkrijgen van een NB-wet vergunning. Alle ontwerpen en optimalisaties zijn erop gericht  om daaraan te voldoen, zoals dichte roostervloeren, luchtwassers, enz. Daarna pas volgen koecomfort, arbeidsgemak, kosten enz.

Wat?

De Stalmeesters gaan boeren ondersteunen om de duurzaamste, maar vooral ook mooiste stal te bouwen. Gezocht wordt naar maximale meerwaarde van de stal voor de boer zelf, voor de burgers en voor het landschap. Uiteindelijk staan we voor creativiteit en bedenken we slimmere en mooiere architectuur, die  helemaal niet altijd duurder hoeft te zijn.

 

De StalMeesters houden een intakegesprek met de boer en stellen op basis daarvan een werkboek op. Alle key-partners worden geïdentificeerd, contacten worden gelegd en er wordt een eerste workshop belegd. Van daaruit worden alle wensen kenbaar gemaakt en gaan de Stalmeesters aan het ontwerpen. Er volgen meerdere schetssessies, studenten worden betrokken, nieuwe technieken en mooiere materialen worden uitgezocht, met bijbehorende  financiering. Uiteindelijk komt er een werkboek met een programma van eisen dat overhandigd kan worden aan een (lokaal) bouwbedrijf.

Het resultaat

Bekijk hieronder het filmpje waarin Andre Schilder de CONO-stal presenteert en toelicht

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Home