Direct naar content

Projectbegeleiding: Van generiek beleid naar praktische oplossingen

Goed beleid wordt breed gedragen door de samenleving en de sector. Het is voor overheden van belang innovatief en toekomstgericht beleid te maken. Toch constateren we dat het beleid de voorlopers frustreert. Boerenverstand betrekt de voorlopers actief en werkt aan beleidsondersteuning op het gebied van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling.

Boerenverstand gaat concreet aan de slag met bedrijven, in gebieden en met overheden en ketenpartijen om duurzaamheidsopgaven zoals een beter verdienvermogen, minder stikstof en broeikasgassen en meer biodiversiteit te realiseren. Wij hanteren hierbij een integrale aanpak waarmee we de landbouw in brede zin verduurzamen.

Onze kracht:

  • Boerenverstand heeft ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van gebiedsgerichte projecten.
  • Vanuit ons brede netwerk schakelen we altijd de meest relevante experts in.
  • We werken doelgericht en schakelen gemakkelijk tussen boer en beleid.

Goed beleid wordt breed gedragen door de samenleving en de sector. Het is voor overheden van belang innovatief en toekomstgericht beleid te maken. Toch constateren we dat het beleid de voorlopers frustreert. Boerenverstand betrekt de voorlopers actief en werkt aan beleidsondersteuning op het gebied van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling.

Steeds meer partijen willen boeren ondersteunen bij de zoektocht naar meer duurzaamheid. Wij geloven in de kracht van meer kennis, maar ook in het belonen en verleiden. Zo ontwerpen we beloningsregelingen gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen. Belonen voor prestaties, waarbij we ervoor zorgen dat de boer en de beleidsmaker elkaars taal leren spreken. Wij maken de vertaalslag waardoor het project breder gedragen wordt.

Voor wie?

  • Overheden (Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten)
  • Ketenpartijen
  • Boerenorganisaties
  • Terreinbeherende organisaties

Design sprint

Veel projecten starten we volgens een methodiek die binnen de IT-wereld bekend staat als ‘design sprint’. Bij een design sprint komen we snel tot de essentie door samen met opdrachtgever en stakeholders het proces van design, prototyping en het testen van de voorgestelde oplossing in een korte tijd te doorlopen. Hiermee worden projectdoelstellingen en de gewenste oplossingen concreet en direct getoetst aan de realiteit. Dit creëert draagvlak, zorgt voor de gewenste dynamiek in het project en we boeken snel en praktisch resultaat. Projecten waarbij we deze methodiek toegepast hebben zijn bijvoorbeeld de Zuidwestelijke Delta en Landgoed vilsteren.

Landgoed Vilsteren

  • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt aan vitale landbouw in het Zuidwestelijk kleigebied (de Zuidwestelijke Delta). Hier werken we samen met akkerbouwers, overheid en ketenpartijen aan het tonen en belonen van duurzame prestaties.
Lees meer Lees meer

Samenwerken?

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Cases