Direct naar content

De Boerenverstand aanpak

Boerenverstand is een adviesbureau met beide benen in de klei, wij ondersteunen de ontwikkeling naar sociaal, economisch en ecologisch duurzame landbouw. Onze filosofie is dat op het boerenerf alles bij elkaar komt en dat alleen een integrale benadering die aansluit bij de bedrijfsvoering en het ondernemerschap van de boer resultaten oplevert. We gebruiken daarbij de boerenverstand driehoek waarmee we samen met de boer kijken op welke wijze herfundering, verdieping of verbreding positief kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Met herfundering bedoelen we opnieuw kijken naar de wijze waarop de eigen hulpbronnen worden benut, je zou dat ook de beweging naar kringlooplandbouw kunnen noemen. Met verdieping bedoelen we het zoeken naar meer waarde voor de boer in de keten tussen producent en consument. Met verbreding de zoektocht naar andere inkomensbronnen naast primaire landbouwproductie, bijvoorbeeld in waterbeheer, landschap, natuur, recreatie, verblijf of zorg. Al onze inzet is gericht op het behoud van levensvatbare boerenbedrijven als dragers van het platteland

De verdiendriehoek

Boerenverstand werkt vanuit een duidelijke visie op de landbouw. Sleutelwoorden zijn: van onder op, innovaties in de boerenpraktijk blootleggen, integraal en gericht op oplossingen. Om kansen op een lange termijn inkomen van boeren (overal ter wereld) te vergroten, is het belangrijk verdienmodellen in drie richtingen te ontwikkelen. Volgens ons staat een schone en zuinige productie (kringlooplandbouw) met gezonde dieren en gezonde bodems altijd aan de basis. Lage kosten zorgt voor een stevige basis. Vervolgens kan via het product, ofwel via de markt meer verdiend worden. Denk aan duurzaamheidspremies, maar zeker ook aan nieuwe (niche)producten, zoals bijzondere kaasjes. Ook aan de omgeving kan meer verdiend worden, de zogenaamde groen-blauwe diensten (ecosysteemdiensten) of aan tal van verbredingsactiviteiten. Wij inspireren u graag over alle mogelijkheden.  Het driehoek model, ontwikkeld door de leerstoel Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, laat zien in welke richtingen de boer meer kan verdienen. 

 

 

Herfundering is de basis: door te sturen op het sluiten van kringlopen met gezonde bodems en gezonde dieren maakt de boer optimaal gebruik van het eigen land. Tools als de Kringloopwijzer, de Rantsoenwijzer en de BodemConditiescore komen hierbij goed van pas.

Verbreding: een groeiende groep ondernemers maakt gebruik van de plek waar ze boeren en heeft veel aandacht voor hun product, de omliggende natuur, biodiversiteit en de waterkwaliteit. Er is ook gelegenheid voor educatie en het ‘beleven’ van die omgeving.

Verdieping vraagt om intensief samenwerken met andere agrarisch ondernemers en ketenpartijen. Hierbij kan gedacht worden aan het produceren van streekproducten voor de lokale gemeenschap en het ontwikkelen van nieuwe, ambachtelijke producten, zo van het erf in de supermarkt.

Goed boeren met kringlooplandbouw

Het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen is van groot belang voor de verduurzaming van de landbouw. Kringloopboeren laten in de praktijk zien hoe zij bodemvruchtbaarheid verbeteren, efficiënties verhogen, verliezen beperken en succesvol natuurinclusief en grondgebonden boeren. Maar deze boeren laten bovenal zien hoe dit samengaat met een beter economisch rendement. Een goede kwaliteit mest, een optimaal functionerend bodemleven en integraal werken en denken worden daarbij gezien als sleutels tot succes.

Lees hier meer over kringlooplandbouw

Design sprint

Veel projecten starten we volgens een methodiek die binnen de IT-wereld bekend staat als ‘design sprint’. Bij een design sprint komen we snel tot de essentie door samen met opdrachtgever en stakeholders het proces van design, prototyping en het testen van de voorgestelde oplossing in een korte tijd te doorlopen. Hiermee worden projectdoelstellingen en de gewenste oplossingen concreet en direct getoetst aan de realiteit. Dit creëert draagvlak, zorgt voor de gewenste dynamiek in het project en we boeken snel en praktisch resultaat. Projecten waarbij we deze methodiek toegepast hebben zijn bijvoorbeeld de Zuidwestelijke Delta en Landgoed vilsteren.

Producten & diensten

MET ONS SAMENWERKEN?

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boerencoaches! Bent u voor een van deze thema’s opzoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.

Neem contact op