Direct naar content

Strategie & advies

Duurzame, toekomstgerichte landbouw vraagt om strategische keuzes. Wij geven advies om duurzaamheidsprogramma’s praktisch en effectief op te zetten, zo is Boerenverstand officieel duurzaamheidspartner van CONO kaasmakers. Daarnaast helpen wij om gebiedsprocessen in te richten samen met de landbouw en te komen tot oplossingen die passen bij de praktijk. Zo geven we samen met de boer invulling aan beleidsdoelen.

Hoe kom je tot een verandering in een gebied? Hoe zorg je er als overheid voor dat beleid effectief is en dat je er het beoogde resultaat ook daadwerkelijk mee bereikt? Hoe betrek je voorlopers bij een project, maar ook de grote groep? Hoe zorg je voor een project waar boeren enthousiast van worden en dat gedragen wordt door het gebied? 

Onze kracht:

  • Veel kennis van beleidsdossiers  
  • Experts in een integrale benadering
  • Communicatief vaardig op het niveau van zowel boer als beleid
  • Wij leveren producten die aanzetten tot handelen

Elk gebied kent zijn eigen uitdagingen. Met onze brede ervaring en grote portfolio aan projecten, van de Veenkoloniën tot in Zeeland en van het veenweidegebied tot aan de Brabantse zandgronden, hebben wij de kennis om aansluiting te vinden binnen een gebied. We zijn vertrouwd met zowel politiek als praktijk en waar nodig schakelen we graag externe experts in. Hoewel we de details ontzettend belangrijk vinden, zijn we zelf beter in het geheel.  We werken daarom graag samen met onderzoekers van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut of andere onderzoeksinstituten. We kennen veel voorlopers in de landbouw persoonlijk: bijzondere boeren, maar ook bijzondere praktijk-experts. Hoe meer ze afwijken, hoe interessanter we dat vinden. Samen zetten we projecten op en doen we experimenten in het veld en op de bedrijven. Die kennis vertalen we vervolgens zo goed mogelijk naar de rest van de sector via projecten en artikelen in vakbladen, maar als het kan graag ook in wetenschappelijke publicaties

Voor wie?

  • Overheden (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen)
  • De verwerkende industrie en ketenpartijen
  • Voor andere, meer gespecialiseerde onderzoekers

Design sprint

Veel projecten starten we volgens een methodiek die binnen de IT-wereld bekend staat als ‘design sprint’. Bij een design sprint komen we snel tot de essentie door samen met opdrachtgever en stakeholders het proces van design, prototyping en het testen van de voorgestelde oplossing in een korte tijd te doorlopen. Hiermee worden projectdoelstellingen en de gewenste oplossingen concreet en direct getoetst aan de realiteit. Dit creëert draagvlak, zorgt voor de gewenste dynamiek in het project en we boeken snel en praktisch resultaat. Projecten waarbij we deze methodiek toegepast hebben zijn bijvoorbeeld de Zuidwestelijke Delta en Landgoed Vilsteren.

Meer weten?

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Cases