Direct naar content

DE BOERENPOSTER | Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in beeld

In het voorjaar van 2023 heeft Boerenverstand in opdracht van Cosun Groeikracht voor 16 Nederlandse telers en 2 Franse telers een gepersonaliseerde Boerenposter ontwikkeld. Een Boerenposter geeft een overzicht van het betreffende akkerbouwbedrijf, inclusief de maatregelen die de teler op het gebied van duurzaamheid reeds heeft getroffen.

Daarnaast geeft het ook de scores van het bedrijf op de KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) van de onlangs gelanceerde BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw weer. De Boerenposter biedt de teler de mogelijkheid om op een visueel aantrekkelijke manier te kunnen laten zien wat er op het gebied van verduurzaming al gebeurt of gebeurd is op het boerenbedrijf, en is tegelijkertijd voor Cosun een eerste vingeroefening met het implementeren van de BMA.

boerenposter-geanonimiseerd

Op de poster wordt de kern van een (vaak dynamisch) boerenbedrijf vastgelegd; waar een melkveehouder vaak een redelijk consistente bedrijfsvoering en bedrijfsomvang heeft, is dit voor akkerbouwbedrijven een ander verhaal. De kaart met overzicht van de percelen en bijbehorende maatregelen geldt voor het teeltseizoen 2022, en kan bij sommige telers het jaar erop er compleet anders uitzien. Daarnaast is het bouwplan elk jaar anders. Daarom is op de poster nadrukkelijk weergegeven dat het om het jaar 2022 gaat, en wordt door middel van foto’s, highlights en verdieping, de kern en identiteit van het bedrijf op de poster in beeld gebracht. Op het linkerdeel van de poster is ruimte voor een overzichtskaart met maatregelen per duurzaamheidsthema, een aantal foto’s en highlights van het bedrijf en de scores op de KPI’s van de BMA. Aan de rechterkant van de poster worden deze KPI’s uitgediept door middel van het weergeven van bijvoorbeeld het bouwplan, de bodembedekking per perceel en de stoffenbalans.

Op deze manier geeft de poster de huidige score op het gebied van duurzaamheid weer en welke (al ondernomen) maatregelen tot deze score hebben geleid, en biedt het inzicht op welke vlakken de teler nog aan verdere verduurzaming zou kunnen werken.

Meer informatie volgt.

 

KPI’s voor kringlooplandbouw

  • Onderzoek
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!