Direct naar content

Project De boerenposter: Duurzaamheidsprestatie op akkerbouwbedrijf in kaart

Binnen het project ‘Boerenposter’ van Boerenverstand voor COSUN/Aviko wordt aan de hand van bedrijfsdata op een poster in kaart gebracht wat er op bedrijfsniveau aan duurzaamheidsinspanningen worden verricht. Hierbij wordt gewerkt met een set van KPI’s (kritische prestatie indicatoren) om deze inspanningen van ondernemers inzichtelijk te krijgen. 

Doel van het project

Met een groep van 20 telers van Aviko verspreid over Nederland én Noord-Frankrijk, is Boerenverstand aan de slag gegaan. Van deze telers worden eerst de KPI-scores in beeld gebracht aan de hand van de biodiversiteitsmonitor akkerbouw en alle door bedrijven genomen maatregelen worden letterlijk op de kaart gezet. De Boerenposter maakt duurzaamheid tastbaar en zichtbaar en biedt de teler een basis om hierover in gesprek te gaan met andere telers, leveranciers en afnemers, overheden, NGO’s en andere erfbetreders.

Na een online informatiebijeenkomst met alle geselecteerde telers en buitendienstmedewerkers van Aviko, waarin de opzet van het project is toegelicht, zijn de bedrijfsgegevens, de data, verzameld en verwerkt. Tijdens bedrijfsbezoeken bij de telers worden de gegevens compleet gemaakt en aanvullende gegevens toegevoegd, waaronder fotomateriaal. Vervolgens wordt de poster opgemaakt waar deze data visueel weergegeven worden. Deze poster wordt met de teler besproken en later in de hele groep deelnemers gepresenteerd.

Het eindresultaat is een grote Boerenposter die een mooie plek op het bedrijf kan krijgen!

Klik voor meer informatie over de Boerenposter op de onderstaande button.

Naar de boerenposter pagina
akkerbouw-boerenposter

Klimaatworkshop FrieslandCampina

  • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!