Direct naar content
< overzicht

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

‘Een veel bediscussieerd onderwerp is de samenwerking tussen akkerbouw en de veehouderij. Dit komt ook in verschillende projecten van Boerenverstand terug. Iedereen voelt op de klompen aan dat dit belangrijk is voor kringlooplandbouw. Sommigen zeggen: “Het gebeurt toch al?” Alle afgevoerde mest gaat immers keurig bemonsterd en gewogen ergens anders het land weer op. Toch zijn de veehouderij, de melkveehouderij, de intensieve veehouderij en de akkerbouw nog teveel gescheiden werelden met ook een gescheiden lobby en belangenbehartiging. Terwijl er juist on gezamenlijkheid aan een mooi verhaal gebouwd kan worden.’

 

Boerenverstand werkt op verschillende wijzen aan onderzoek naar de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Neem een kijkje op de onderstaande pagina, waar we verschillende projecten waarin aan deze samenwerking wordt gewerkt op een rijtje hebben gezet!

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
Boerenverstand draagt op verschillende vlakken bij aan het onderzoek en het toepassen van de samenwerking tussen de akkerbouw en de veehouderij. Lees hier over de verschillende projecten en bijdragen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!