Direct naar content
< overzicht

Live-bijeenkomst KPI-k gebiedspilots

Op 17 januari 2023 vond de KPI-k bijeenkomst voor gebiedspilots plaats op Hoeve Groot Zandbrink te Leusden. Boerenverstand organiseerde op deze dag een bijeenkomst voor deelnemers van de gebiedspilots van het project KPI’s voor kringlooplandbouw. Tijdens deze bijeenkomst ontvingen de deelnemers een update over de stand van zaken van het project en konden de verschillende pilot groepen kennismaken met andere gebiedspilots en van elkaar leren.

De bijeenkomst

De middag werd geopend door Wouter de Jong, waarna verschillende projectleiders een inhoudelijke update gaven over de stand van zaken binnen het project.

Een akkerbouwer en een melkveehouder vertelden over hun resultaten binnen de pilot en waar ze tegenaan lopen. Vervolgens was er een interactieve sessie doormiddel van breakout rooms, waarin pilots in groepen samen in gesprek gingen. Tijdens deze sessies werd onder andere de voortgang besproken en welke stappen er verder genomen kunnen worden.

Tot slot was er een afsluiting waarbij alle pilots van de breakout sessies elkaar op de hoogte brachten van wat er werd besproken.

Wil je meer weten over kritische prestatie indicatoren voor kringlooplandbouw? Luister onze podcast via de volgende link! Podcast #2 Onderzoek naar integraal beleid met KPI’s

Bekijk het filmpje hieronder voor een impressie van de middag!

Wil je op de hoogte blijven van het KPI-k project? Meld je aan voor de nieuwsbrief op BoerenKPI.nl
Naar BoerenKPI.nl

KPI’s voor kringlooplandbouw

  • Onderzoek
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!