Direct naar content

BOERENVERSTAND ACTUEEL

IN HET VELD

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

RECHTSTREEKS VAN HET LAND

BOERENVERSTAND CASES

‘’Boerenverstand is een adviesbureau met beide benen in de klei. Wij ondersteunen overheden en bedrijfsleven en ontwikkelen samen met de boer creatieve oplossingen voor vitale landbouw. Met onze praktische en integrale aanpak zorgen wij voor snelle resultaten die breed gedragen worden.’’

KPI’s voor kringlooplandbouw

  • Onderzoek
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer

Pilot mestverbetering – project ‘Boer aan het roer’

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering van mest door het toevoegen van verschillende middelen zoals bacteriën en steenmeel. Het doel is inzicht krijgen in de invloed de middelen op  fosfaat- en stikstofbenutting binnen de kringloop op bedrijfsniveau.
Lees meer Lees meer

Onze tools

Mijn Rantsoenwijzer

Boerenverstand vindt dat rantsoenberekeningen simpeler moeten in plaats van steeds ingewikkelder. Het moet voor iedere melkveehouder mogelijk zijn om zelf eenvoudig een rantsoen uit te rekenen. Het gaat om de kennis van het eigen ruwvoer en vervolgens om het leren bijsturen op basis van grondstoffen. Dit alles draagt bij aan thema’s als ammoniak, klimaat en biodiversiteit. Het vergt meer vakmanschap, durf en de juiste tools. Precies dat laatste bieden wij met deze site.
Bekijk de website

Mijn Bodemconditie

Een goede bodemconditie is van het allergrootste belang om gewassen te blijven produceren terwijl de inputs laag blijven. De bodem is meer dan een chemisch bodemmonster en dat is de reden dat Boerenverstand in 2000 het initiatief heeft genomen de Bodemconditiescore BCS te ontwikkelen. De BodemConditieScore versterkt het boerenvakmanschap en leert de boer op een eenvoudige en goedkope manier opnieuw naar zijn bodem te kijken.
Bekijk de website

Kringlooplandbouw

Onafhankelijk kennisplatform over kringlooplandbouw in de praktijk. Hier vindt je inhoudelijke achtergrondartikelen over de verschillende thema's van de kringloop (bodem, plant, dier en mest) en voorbeelden van kringloopprojecten uit het land.
Bekijk de website

De Boerenposter

Dit online middel is ontwikkeld om de agrariër te helpen al zijn/haar duurzame prestaties te communiceren richting beleidsmakers, erfbetreders, de maatschappij en wie er ook maar geïnteresseerd is in wat er op het boerenerf gebeurt. De poster maakt het inzichtelijk hoe de boer aan de verschillende duurzaamheidsthema’s bijdraagt. Tegelijk laat het ook zien hoe complex dit kan zijn en aan hoeveel aspecten van zijn/haar bedrijfsvoering de boer gelijktijdig werkt.
Bekijk de boerenposter

De Mestbox

Ammoniak emmissie en stikstof verliezen zijn zonde van het geld. Mest verdunnen met water zorgt voor een hogere benutting van stikstof(https://waterovermest.nl/) alleen moet dat wel praktisch uitvoerbaar zijn. Hoe toon je aan dat de juiste hoeveelheid water is gebruikt? Boerenverstand ontwikkelt samen met Dynalynx de mestbox om de hoeveelheid water, stikstof en de plaats en het tijdstip te loggen.
Bekijk de flyer!

Met ons samenwerken?

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boerencoaches! Bent u voor een van deze thema’s opzoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.

Neem contact op