Direct naar content

Beste vrienden van Boerenverstand,

Dit jaar hebben we besloten om ChatGTP onze kerstkaart te laten schrijven. Eigenlijk zoals we deze tool het afgelopen jaar voor het beantwoorden van al jullie mails en voor onze adviesrapporten hebben ingezet. Grapje natuurlijk! Het Boerenverstand laat zich gelukkig niet zomaar vervangen door Artificial Intelligence. Sterker nog, we hebben ons Boerenverstandteam uitgebreid met Human Intelligence. Zo verwelkomden we dit jaar Roos, Nynke en Harmke.  

Er ligt een dynamisch jaar achter ons. Sommigen van jullie kunnen het woord KPI waarschijnlijk niet meer horen. Toch hebben we in 2023 serieus meters gemaakt met het zo felbegeerde “doelsturen in de landbouw”. Overheden en bedrijfsleven willen daar vol mee aan de slag. Prestatie-indicatoren helpen als gezamenlijke taal die we met elkaar leren spreken als we het hebben over duurzaam, kringloop, regeneratief, circulair of natuurinclusief. Als Boerenverstand proberen we complexe discussies te ontnuchteren en concreet richting te geven aan de landbouw hoe stap voor stap te verduurzamen.

Boerenverstand is inmiddels ook in de akkerbouw voortvarend aan de slag en heeft zelfs het logo uitgebreid met een suikerbiet. We hebben ons daarnaast beziggehouden met de verduurzaming van landgoederen en voeren inmiddels klimaatchecks uit in het Deens. Dit jaar hebben we zowaar ook oplossingen gevonden voor het stikstofprobleem. Als mest en urine uit elkaar blijven ontstaat er nauwelijks ammoniak (weidegang) en wat als ureum niet in de urine zit, kan er ook niet uit vervluchtigen (het ureumgetal in de melk). Geen kostbare stalvloeren of luchtwassers, maar meer vakmanschap, ofwel meer Boerenverstand!

‘Let’s give a shit!’ Ofwel; laten we ons bezig houden met thema’s die ertoe doen. Welk kabinet we ook krijgen, welke visie er ook komt, als Boerenverstand blijven we koersvast met onze missie naar kringlooplandbouw. En dat brengt ons bij de wc-rollen die wij u aanbieden. Want realiseert u zich dat er in Nederland jaarlijks 35 miljoen kg fosfaat, 110 miljoen kg stikstof en 34 miljoen kg kali via het gat van de burger uit onze voedselkringloop verdwijnt? Kali komt voornamelijk uit Rusland en fosfaat is een eindige grondstof. We ‘flush and forget’. Dus bij uw volgende boodschap, vergeet dan niet onze boodschap over de kringlooplandbouw. Reden om dit jaar te kiezen voor een gepersonaliseerde bio-based editie van The Good Roll.

Via deze weg wensen wij u heel fijne feestdagen en een schitterend nieuwjaar vol met prachtige kritische prestaties van geluk, gezelligheid en een gezonde dosis Boerenverstand!

Let's give a shit!

Frank, Daan, Wouter, Bart, Simon, Yvonne, Pauline, Roos, Nynke, Harmke

NB: In 2024 bestaan we 20 jaar en dat willen we samen met jullie op een bijzonder manier gaan vieren! Houdt de Boerenverstand nieuwsbrief in de gaten!