Direct naar content

Afstuderen of stagelopen bij Boerenverstand

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw. Dat doen we met beide benen in de klei, zowel binnen de melkveehouderij als akkerbouw. Onze projecten vinden plaats in heel Nederland en lopen uiteen van beleidsadvies voor overheden en afnemers tot workshops en adviezen voor boeren.  

Met een stage of afstudeeropdracht bij Boerenverstand ga je aan de slag in ons grote netwerk binnen de Nederlandse landbouw. Je werkt in een dynamisch team. Bij Boerenverstand kun je met diverse onderwerpen en thema’s aan de slag, zowel op praktisch als beleids- en onderzoeksniveau.  

Spreekt een van de volgende thema’s je aan? Of heb je zelf een idee voor een afstudeer- of stageopdracht? Stuur je CV en motivatie naar Bart Housmans, via bart@boerenverstand.nl . We maken graag kennis met je! Als je een vraag hebt zijn wij ook te bereiken op: 030- 40 14 010.  

Actuele thema’s:

Kritische prestatie-indicatoren
Wat is duurzame landbouw? Hoe maak je dat meetbaar? En wat verwachten we dan precies van de boerenbedrijven? Boerenverstand is al een tijd bezig om duurzaamheid op het boerenerf concreet te maken a.d.h.v. kritische prestatie indicatoren. Lees meer. Dit doen we zowel in onderzoeksprojecten als in de praktijk met boeren. Het gaat dan om data verzamelen bij boeren, resultaten gezamenlijk bestuderen en interpreteren, maar ook om de governance rond KPI’s. 

Rantsoenen
Melkveehouders zijn dagelijks bezig met het voeren van de koeien. De samenstelling van het rantsoen bepaalt voor een groot gedeelte de prestaties van de veestapel, de economische resultaten van de boer en het resultaat in de KringloopWijzer. Boerenverstand geeft melkveehouders op een praktische manier ondersteuning zodat zij zelf de touwtjes in handen hebben. Boerenverstand je de mogelijkheid om mee te werken en denken aan de ontwikkeling van een online rantsoentool, achtergrondkennis en de relatie met een optimaal bouwplan. Voor meer informatie zie: www.mijnrantsoenwijzer.nl 

Duurzame akkerbouw
Als we het in Nederland over de verduurzaming van de landbouw hebben gaat het vaak over stikstof en de melkveehouderij. Maar wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsopgaven voor de akkerbouw? En wat betekent dit voor het boerenerf? Met welke maatregelen kan een akkerbouwer sturen op duurzaamheid die ook voordelen kent voor de eigen bedrijfsvoering? Lees meer. 

Gebiedsgerichte aanpak
De gebiedsgerichte aanpak speelt een belangrijke rol binnen beleid. Maar wat betekent dat precies? Hoe vertaal je dat naar de praktijk? Hoe moet zo’n proces eruitzien en wat kunnen we hierbij leren vanuit het verleden? Dit is namelijk niet nieuw! In de jaren 90 heeft minister van Aartsen hier al over nagedacht en zogenaamde milieucoöperaties in het leven geroepen. Waar is de kennis en ervaring van toen gebleven en wat kunnen we daar nu van leren?