Direct naar content

Nieuwbouw Schaapskooi: Wadden Beleef Boerderij De Zeekraal

Biologische Schapenboerderij De Zeekraal in Oosterend op Terschelling wil een nieuwe stal gaan bouwen. Op deze boerderij worden sinds twintig jaar ongeveer 200 schapen gemolken en de melk wordt op de boerderij verwerkt tot kaas, ijs en zuivel. Deze producten worden verkocht in de boerderijwinkel, net als het eigen lamsvlees, diverse waddendelicatessen zoals honing en cranberryprodukten, eigen wol en wolprodukten. Daarnaast is De Zeekraal een zorgboerderij, een kleinschalige camping en wordt er veel aan agrarisch natuurbeheer gedaan.

Met deze nieuwbouw ‘Wadden Beleef Boerderij De Zeekraal’ wil de familie Bakker het volgende realiseren:

 • Vergroting winkel voor streekproducten
 • Realisatie nieuwe ijsmakerij en zuivelruimte
 • Realisatie nieuwe schaapskooi
 • Realisatie vergader/ projectruimte/ ruimte voor proeverijen en educatie
 • Vernieuwing ruimte voor zorgboerderij

Het doel van het nieuwbouwproject is het bedrijf toekomstbestendig maken voor de opvolgers, Laurens en Martijn Bakker.

 • Allereerst blijven biologische percelen behouden voor biodiversiteit en weidevogels in de Terschellinger Polder. Biologische land hoeft niet verkocht te worden aan gangbare agrarische bedrijven ten behoeve van de realisatie van het project.
 • De gebouwen worden verduurzaamd en vergroot. Het asbestdak wordt gesaneerd. Er komt meer ruimte voor de dieren (het aantal schapen blijft gelijk) en daarmee worden stappen gezet in ‘de zes leidende principes dierwaardige veehouderij’.
  • Meer ruimte voor de schapen om rustig te eten;
  • Meer ruimte om te rusten;
  • Meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen tijden geboortes van de lammen;
  • Lammeren hebben meer tochtvrije ruimtes tijden de koude periode;
  • Minder kans op leverbot en rotkreupel tijdens extreem nat weer
  • Voorkomen van hittestress. Het open polderlandschap van Terschelling heeft weinig schaduwmogelijkheden voor de schapen. Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor het aanplanten van bomen of struikwallen in de open polder.
  • Aanhouden van meer ramlammeren wordt mogelijk waardoor er minder diertransport nodig is. Dieren blijven hun hele leven in het zilte grasland lopen.
 • Toename ruige mest ten behoeve van het kruidenrijke grasland in de polder, dit bevordert de voedselmogelijkheden voor weidevogels.
 • Bezoekers informeren over agrarisch natuurbeheer en weidevogels, biologische bedrijfsvoering, verwerking van streekproducten, beheersmaatregelen duingebied, onderhoud duinweilanden, eendenkooien en zilt overstromingsgebied. Ambassadeur Waddengebied
 • Bezoekers het boerenleven laten beleven door het kijken bij de schapen in de stal, het schapen melken, kaas maken en zicht in de stal. Rondleidingen en proeverijen verzorgen.
 • De ijs- en zuivelruimte wordt geprofessionaliseerd en productie wordt vergroot. Wei wordt zelf verwerkt. Ingrediënten uit het waddengebied, zoals duindoornsap, vlierbessap, zeekraal, worden nu gebruikt en dit wordt uitgebreid.
 • De afzet van streekproducten wordt vergroot, winkel wordt geprofessionaliseerd: Meer ruimte voor ijs-, kaas- en vleesverkoop van eigen bedrijf. Meer ruimte voor streekproducten uit het waddengebied. Jaarlijkse Lokale Markt op de boerderij wordt geprofessionaliseerd.
 • Er komt ruimte voor vergaderingen, projecten, proeverijen en educatie. Voorbeeldfunctie/ proeftuin voor agrarische bedrijven in het waddengebied. Samenwerking met diverse partijen wordt uitgebreid; zoals uitvalsbasis worden voor excursies Waddenvereniging, Project Toekomstperspectief Polder (van Hall), cursussen voor collega’s over verbrede landbouw, regelgeving, streekproducten, marketing
 • De deelnemers van de zorgboerderij krijgen een eigen ruimte voor activiteiten. Aantal deelnemers kan uitgebreid worden. Soos Oosterend kan vaker georganiseerd worden, dorpshuisfunctie.

We hebben een hele serie van partners waarmee we samenwerken

Samenwerkingspartners                                                                                  Wijze van samenwerking

Verburg Hoogendijk architekten Ontwerp gebouw
Boerenverstand Onderzoek en Advies Advisering en begeleiding project
Gebiedscollectief Waddenvogels Agrarisch natuurbeheer pakketten: rust tot 1 juni : 5,3 ha; legselbeheer: 17,8 ha; kruidenrijk grasland: 12,5 ha; ruige mest: 29,5 ha; hakhoutbeheer: 390 meter
Vogelbescherming Nederland Lening voor aankoop 3,85 Ha land, Polderprachtroute (onderdeel fietsroute en Gruttopad van Cortenstaal). Financiering Scholeksterpalen. Afzet kaas dmv logo VBN op kaasetiket. Netwerk weidevogelboeren
Waddengroep

Visit Wadden

Foodroutes, Waddengoud certificatie streekproducten, Waddengastronomie Schapenboerderij De Zeekraal | Visit Wadden
Staatsbosbeheer Begrazing door schapen en onderhoud duinweilanden en weilanden Grie (zilt overstromings gebied)
Vereniging Boeren en Zorg in Noord Nederland (BEZINN) Inkoop zorg, contracten en  ondersteuning zorgdeelnemers,
Stichting Natuurlijk Oosterend Organiseren van evenementen in het dorp en op De Zeekraal (Lokale Markt) (bestuurslid stichting Jolanda)
Triodos Bank financiering van overname bedrijf in 2007
Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders (NVPM) Penningmeester bestuur (Jolanda), contactpersoon Biohuis, organisatie kaaskeuringen en excursies
Stichting Herstel Grie

Vereniging van eigenaren De Grie

Vereniging Jan Willem’s Kooi

Voorzitter vereniging (Gerben) en voormalig bestuurslid Stichting Herstel Grie: Project was door oa Waddenfonds, SBB, Waterschap  gefinancierd met als doel herstel van de Grie (zilt overstromings-gebied). Project is inmiddels afgerond.

Vereniging van eigenaren Grie bestaat nog en heeft als doel om het gebied te onderhouden.

Voorzitter Vereniging Jan Willem’s Kooi (Gerben)

Stichting Zilte Tuin Terschelling Ingrediënten diverse kazen, vrijwilliger en coordinator teelt (Laurens)
Waddendelicatessen Ingrediënten ijs en zuivel: duindoornsap en vlierbessap.

Verkoop van waddendelicatessen in de boerderijwinkel

 Vogelwacht Terschelling Monitoring weidevogels voor Agrarisch Natuurbeheer, overleg lastminute beheer
Soos Oosterend Organiseren activiteiten voor ouderen in het dorp (Gerben en Jolanda) bijvoorbeeld  strandrit, gezamenlijke maaltijden.
Stichting De Jonge Jan (beschermde wooonvorm) Gezamenlijke deelnemers dagbesteding
Bionier, Lokaal, Flang, diverse restaurants Afzet kaas naar lokale ondernemers
Stichting Onderzoek Scholekster Monitoring scholeksterproject/ scholeksterpalen in de polder
Bettie Wiegmanstichting Contact met voorzitter over evt. financiering vogelprojecten
Universiteit Gent, diverse MBO- en HBO opleidingen in binnen- en buitenland Per jaar ontvangen we ongeveer 25 stagiairs van opleidingen voor oa. diergeneeskunde, diermanagement, dierverzorging, veehouderij voor stages van 1 tot 10 weken  pp
Stichting Bunkerbehoud Terschelling Rijpingsruimte kaas in bunker van Tigerproject   (bunkersterschelling.nl)
Kaasmakerij De Terschellinger Aankoop biologische koemelk voor lammen en kaasmakerij,  momenteel 600 liter per week. inkoop benodigdheden kaasmakerij zoals zout en coating.
Slachterij Menno Hoekstra, Dokkum verwerking  biologisch lamsvlees: eigen  lammen worden rechtsreeks gebracht naar slachterij en al het vlees komt verwerkt in 500 gr pakketten terug voor verkoop in de boerderijwinkel.
Biologische Akkerbouw boerderij Jukema, Oosterbierum Rechtstreekse samenwerking met biologische akkerbouwer: veldbonen en haver voor schapenvoer
Wad’n Wolletje Verwerking wol; wol van de melkschapen  verwerkt tot bollen breigaren voor verkoop in de boerderijwinkel
BEBZ

Stichting Just in time

Ontwikkeling schapenmelk-likeur met schapenmelk van De Zeekraal.  Verkoop in eigen winkel en plaatselijk horeca en slijterijen.
Slow Food Youth Network (SFYN) Kennis en ervaring  uitwisselen, culinair netwerk. SFYN academie 2023, Plaats in Food100 2023 (Laurens)
Foodhub Project Boerenversneller 2023-2024 (Laurens)
Zelfpluktuin, Groenhof cranberry, Honingmagazijn, Cranberry Schylge, Latuil wijnen Verkoop streekproducten van plaatselijke bedrijven in boerderijwinkel

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

FINALboerenposter-schaapskooi