Direct naar content

De klimaataanpak met Boerenverstand

“De focus op minder methaanuitstoot kan leiden tot meer krachtvoergebruik, dat moeten we voorkomen.” Frank Verhoeven

De landbouw is ee….

Broeikasgassen: het ontstaan

Wanneer ….s.

 

 

Rekenen per fosfaatrecht?

Het aantal dieren of feitelijk de fosfaatproductie van dieren is in ons land en per melkveebedrijf begrenst met fosfaatrechten. Net als dat er een maximale hoeveelheid mest op het land mag worden gebracht. Zie alle wet-en regelgeving hier. Als de samenleving minder dieren wil, zullen er dus fosfaatrechten uit de markt gehaald moeten worden. Dat gebeurt ook, op dit moment worden 20% van die rechten afgeroomd wanneer ze verhandeld worden.

Tot slot

Onze resultaten zijn direct bruikbaar voor de communicatie en voor het belonen en stimuleren van de sector. We benadrukken wel dat als onze resultaten gebruikt worden in het kader van normeren en beprijzen steeds gezocht moet worden naar een zo breed mogelijke consensus onder wetenschappers en beleidsmakers. Daar blijven we werk van maken!null

Met ons samenwerken?

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boerencoaches! Bent u voor een van deze thema’s opzoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.
Neem contact op