Direct naar content
< overzicht

Mogelijkheden van wind- en zonne energie voor melkveehouders

Onlangs ben ik bijgepraat over de economische mogelijkheden van wind- en zonne energie voor melkveehouders (door Danny Steenhorst van windmolenvereniging De Windvogel). Er worden nog steeds locaties gezocht voor windmolens op boerenerven. De vereniging heeft als doel meer duurzame energie te produceren en dat spreekt me erg aan. Wind en zonne-energie verstoren de kringloop niet en brengen flink extra inkomsten in het laadje. Als boer kun je lid worden en als er een geschikte locatie is, dan regelt de vereniging verder alles (van vergunningaanvraag tot plaatsing, aansluiting op het net, etc, etc.). De boer krijgt voor het beschikbaar stellen van zijn land ieder jaar een behoorlijke vergoeding (marktconform).Deze cooperatieve vereniging geeft ook een verenigingsblaadje uit waarin bijvoorbeeld opbrengstcijfers (kwh) van windmolens vergeleken en besproken worden. Een soort studieclub van windmoleneigenaren. Interesse? Of heeft u een geschikte locatie? neem dan contact op met info@windvogel.nl of via 010 – 5215953/06 – 30 12 58 12. Het limaatschap is slechts eenmalig 50 EURO je bent dan direct mede eigenaar van de reeds geplaatste windmolens.

Zonne-energie tip: Omdat de maatschappij steeds meer zal overgaan op duurzame energie, gewoonweg omdat er aardgas en olie tekorten ontstaan in de zeer nabije toekomst, kan de boer hiervan profiteren omdat deze de ruimte hiervoor ter beschikking heeft. 

Zonne-energie is nu nog een dure technologie, maar met de stijgende olieprijs en het gereed komen van de vele zonnecel productielijnen in 2011/2012 zal deze techniek spoedig concurrerend worden. Op een stal kunnen heel wat vierkante meters zonnepanelen worden gelegd, en zal voor een boer een mooie stabiele inkomstenbron kunnen zorgen. Het advies is dan ook, mocht u een nieuwe stal gaan bouwen laat dan 1 kant van  het dak dan op het zuiden gericht zijn ! met een hellingsvlak van ongeveer 35 graden! De energie opbrengst zal dan maximaal zijn. Vraag bouwadvies aan de aannemer en laat het dak voorbereid zijn voor eventuele plaatsing van zonne-panelen.