Direct naar content

Win-win in de Zevenbergschen Hoek

Akkerbouwer Dingeman Burgers zoekt al vele jaren naar een optimalisatie van zijn akkerbouwbedrijf in Zevenbergschen Hoek. Hij werkt al intensief samen met veehouders, onder andere met een groot melkveebedrijf in de buurt. Termen als ‘integrated crop management’, ‘NKG’, ‘regeneratieve landbouw’, ‘intercropping’, ‘vegan akkerbouw’, ‘mulching’ en ook ‘kringlooplandbouw’ vliegen bij hem over tafel. Hij probeert eens wat, is een extensiever bouwplan gaan toepassen op zijn bedrijf en ervaart inmiddels dat hij onderaan de streep serieus meer euro’s overhoudt.

Op dit moment vraagt Dingeman zich af: ‘waar sta ik eigenlijk?’, ‘Hoe scoor ik precies op de duurzaamheidsladder?’, ‘En waar kan het dan beter?’. Boerenverstand is samen met Dingeman een SABE project gestart waarin we de komende twee jaar deze zoektocht begeleiden.

De KPI’s voor kringlooplandbouw worden inzichtelijk gemaakt, er worden doorrekeningen gemaakt en deze kennis en ervaringen zullen breed gedeeld gaan worden via workshops en demonstratiedagen. Samen met adviesbureau Boerenverstand en adviseur Crétiënne Oomen van Alliance, Poldernatuur Zeeland, landbouwadviseur Stefan Muijtjens en Coen ter Berg Advies zorgen we ervoor dat deze kennis beschikbaar komt voor alle akkerbouwers en veehouders. 

De eerste workshop vindt plaats op 23 augustus van 23:30-16:30 (locatie Bloemendaalse Zeedijk 41 te Zevenbergschen Hoek). Tijdens deze middag laten we de werking van zes verschillende machines zien bij de nieuw ingezaaide uien op een niet geploegde bodem. Klik hier om je aan te melden voor de middag en meer informatie te vinden. 

Meer informatie over het project is te vinden op deze pagina.