Direct naar content
< overzicht

Wetenschappelijke onderbouwing van de BodemConditieScore

Waarom de BodemConditieScore wetenschappelijk onderbouwd moet worden.De BodemConditieScore is een meetinstrument bedoelt om een boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van zijn bodem. Het boerenvakmanschap te versterken. De BodemConditieScore is gebaseerd op acht visuele kenmerken voor bodemkwaliteit . Met deze lijst is een boer zelf instaat zijn bodem te beoordelen, op een relatief eenvoudige en goedkope manier.

Ondanks dat de BodemConditieScore in 2012 is gelanceerd, loopt het wetenschappelijk onderzoek nog altijd door. De leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap, van Wageningen University, werkt aan de doorontwikkeling van dit meetinstrument. Maricke van Leeuwen is met haar PhD onderzoek, dagelijks bezig met het doorontwikkelen en valideren van de BodemConditieScore.

Maricke aan het woord:

Waarom is het nodig de BodemConditieScore wetenschappelijk te onderbouwen?
De BodemConditieScore is in 2012 ontwikkeld en toegepast op jonge kleibodems in de Beemster. In Nederland kennen we veel grondsoorten, dus een doel van mijn onderzoek is om de BodemConditieScore door te ontwikkelen naar klei- , zand- en veenbodems in de Noordelijke Friese Wouden. De bodemeigenschappen en de indicatoren voor bodemkwaliteit kunnen erg verschillen per bodemtype, daarom doe ik daar onderzoek naar. Zodat de uiteindelijke score die uit de BodemConditieScore rolt, ook echt iets over die specifieke bodem zegt.

Hoe ver is het onderzoek nu?
Op dit moment ben ik veel in het laboratorium aan het werk, om bodemmonsters te analyseren. Dit heb ik nodig om de bodemkwaliteitbeoordeling van de BodemConditieScore te valideren. Ook ben ik bezig met het verwerken van de resultaten van de herhaalbaarheid van de BodemConditieScore. De herhaalbaarheid heb ik getest door een groep melkveehouders en een groep bodemkundigen onafhankelijk van elkaar de BodemConditieScore uit te laten voeren op vijf verschillende percelen.

En welke belangrijke stappen moeten nog genomen worden?
De volgende stap die ik moet maken is de analyse van alle gegevens die ik verzameld heb, en de rapportage daarvan.

Wat kunnen de boeren met de BodemConditieScore?
De BodemConditieScore is een instrument wat makkelijk en praktisch is. Wanneer je als melkveehouder je percelen wil vergelijken kun je met het scoreformulier het veld in. De handleiding voor de Beemster is te downloaden op www.mijnbodemconditie.nl. Zodra de andere handleiding gepubliceerd zijn, zullen ze ook op deze site te vinden zijn. Hou daarnaast www.boerenverstand.nl in de gaten.

We zijn bezig met een App te ontwikkelen, zodat het voor iedereen makkelijker is om de handleidingen te downloaden en te gebruiken. Als het zover is, komt dat ook zeker op de website te staan.

Wageningen Universiteit en Boerenverstand ontwikkelen, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, Livestock Research en Aequator deze “low-tech” BodemConditieScore. CONO Kaasmakers heeft samen met de Stichting J. Mesdag-fonds en SKB-duurzame ontwikkeling ondergrond, deze ontwikkeling aangejaagd en gefinancierd.