Direct naar content
< overzicht

Water, Land en Dijken; Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties

Er komt momenteel veel op veehouders af als het gaat om duurzaamheid. Of het nu gaat om het duurzaamheidsprogramma van de melkfabriek, het beleid van de overheid (provincie, gemeente, rijk) of verschillende meningen vanuit de maatschappij. Thema’s waar het over gaat zijn vaak stikstof, klimaat, fosfaat, economie en landschaps- en natuurbeheer.

In het afgelopen jaar zijn in de provincie Noord Holland een aantal boeren onder begeleiding van Boerenverstand op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen.

Op basis van de resultaten hebben we op 10 februari een aantal concrete aanbevelingen gedaan aan gedeputeerde Esther Rommel. Zie deze hieronder:

Link naar aanbevelingen
Link naar presentatie

Binnen dit project hebben veehouders de mogelijkheid gekregen om in tweetallen een coach in te schakelen op verschillende thema’s rond stikstofreductie via managementmaatregelen. Denk hierbij aan stalaanpassing en ontwikkeling, sturen op stikstof, organische stof in de bodem, intern salderen en bemesting. Dit om met het bedrijf duurzamer de toekomst in te gaan. De eerste twee gesprekken per tweetal veehouders met een coach hebben plaatsgevonden en de tweede ronde van gesprekken is in januari van start gegaan.

Ga via de button hieronder naar de projectpagina om meer te lezen over Water, Land en Dijken!

Water, Land en Dijken; Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties

  • Projectbegeleiding
In het afgelopen jaar zijn een aantal boeren onder begeleiding van Boerenverstand op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen. Binnen dit project hebben veehouders de mogelijkheid gekregen om in tweetallen een coach in te schakelen op verschillende thema’s rond stikstofreductie via managementmaatregelen.
Lees meer Lees meer
Onderdeel van het project ‘Samen werken aan biodiversiteitsprestaties’ wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!