Direct naar content
< overzicht

Nieuwe regeling maakt waardering voor innoverende kringloopboeren Midden-Delfland mogelijk

Dertig melkveehouders werken al 3 jaar samen in het leer- en werkprogramma ‘Kringloopboeren Midden-Delfland’. Een innovatieprogramma dat melkveehouders ondersteunt hun duurzaamheidprestaties verder te verbeteren op basis van de principes van de kringlooplandbouw. Tot nu toe kregen deze melkveehouders geen tegemoetkoming voor hun inzet en behaalde maatschappelijke resultaten. Dat is veranderd door een nieuwe regeling.Kringloopboeren steken veel tijd en eigen middelen in het zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf in het Midden-Delflandse landschap ecologisch, sociaal en economisch te versterken. Deze inzet leidt tot een kwalitatief beter landschap door een lagere belasting van het milieu en een betere ecologische voetprint, en het vergroot de economische weerstand van melkveehouders in Midden-Delfland. 

Melkveehouder Van Adrichem: ‘Deze regeling voelt als een erkenning voor onze inzet voor het behoud en de ontwikkeling van het agrarische weidelandschap van Midden-Delfland. Dat geeft mij een trots gevoel.’ Wethouder Hans Horlings noemt deze ontwikkeling ‘Goed voor de kwaliteit van het open en groene landschap, voor de stedeling die van dit mooie landschap kan blijven genieten en voor de boer.’

Innovatie  Duurzaam innoveren in de bedrijfsvoering biedt agrariërs nieuwe economische perspectieven. De innovatieve winst wordt in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland vooral gezocht in het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van de bedrijfsvoering. Voor een zelfstandige melkveehouder zijn de kosten van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (OO&I) hoog. Deze waardering geeft deelnemers de financiële compensatie om dit proces samen op te pakken en te versnellen.

Waarderen van prestatie Naast het waarderen van inspanning worden de deelnemers uitgedaagd te presteren. Als instrument wordt hiervoor het kringloopcertificaat gehanteerd. Deze geeft de individuele prestaties weer op het gebied van waterkwaliteit, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaat & landschap en de ecologische voetafdruk. Hoe hoger de deelnemer scoort des te hoger de waardering. Deze werkwijze jaagt innovatie aan en motiveert de deelnemers verder te gaan dan hij normaal gesproken kan en zal doen.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend Het waarderen van inspanning en prestatie heeft een verplichtend karakter. De deelnemers moeten actief samenwerken en aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Het delen een van kennis en bedrijfsgegevens voor het mogelijk maken van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering en het sluiten van de kringlopen is een verplichting.

Achtergrondinformatie In 2010 hebben diverse partijen het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) gesloten (www.iods.nl). Eén van de programma’s die hieruit voortkwamen is Kringloopboeren Midden-Delfland. Dit programma heeft als doel het karakteristieke en waardevolle landschap te behouden en te versterken (dé kerntaak van de gemeente Midden-Delfland) met de melkveehouder als beheerder. Binnen het programma Kringloopboeren Midden-Delfland zoeken boeren naar manieren om hun bedrijf in relatie tot het landschap en de stad te behouden. Onderdeel van deze zoektocht is het vinden van mogelijkheden om natuurlijke hulpbronnen, zoals zonne-energie of het optimaal benutten van mineralen, zo optimaal mogelijk op het boerenbedrijf te benutten.

Het hele persbericht is hier te downloaden.

logo-gemeente-midden-delfland-300x75