Direct naar content
< overzicht

Betere voerefficiëntie met nieuwe voermengwagen

Veel melkveehouders zijn, wat betreft de voeding, volledig overgeleverd aan hun voeradviseur die ‘gratis’ bij de brokken op het erf komt. Voerefficiëntie is voor hen een getal dat uit een laptop komt rollen, echt in de praktijk de voerefficiëntie bepalen doen ze vrijwel nooit. Dat zaken als laadvolgorde of kwaliteit van mengen hier invloed op hebben is onbekend of onderschat.Naast mijn werk bij Boerenverstand heb ik zelf ook een melkveebedrijf in maatschap met mijn ouders. Opvallend is dat wij al ruim 20 jaar gemengd voeren en ook ruim twintig jaar lang rantsoenadvies van Aart Malestein hebben. Geen toeval, de voerleverancier had destijds geen kennis en kunde van gemengd voeren en kwam zelf met Aart aanzetten. Na twintig jaar mengen was de tweede wagen aan vervanging toe, mooi moment om het effect van oud en nieuw ijzer te meten!

WP_20150317_001

Het oude ijzer werd te klein en was na twaalf jaar echt aan vervanging toe! Zie ook de bovenstaande foto waar een stuk vijzel mist en de foto onder waar zelfs een gat in de wand zit. Achteraf gezien hadden we de wagen een half jaar eerder moeten inruilen. Het viel al op dat selectie aan het voerrek was toegenomen. Het ureum verlagen lukte slecht, zeker met instandhouding van het eiwit gehalte. De conclusie was duurder voeren. Voldoende interessant om nauwlettend de rantsoenefficiëntie in de laatste week met de oude wagen en de 2e week met de nieuwe wagen bij te houden.

WP_20150317_002

Na een week stoeien met de laadvolgorde en mengtijd is wederom een voer-meet-week uitgevoerd waarin het effect van het nieuwe ijzer wel erg sterk naar voren kwam! Bij een gelijk blijvende melkproductie, eiwit gehalte en vetgehalte in de melk, is het ureum omlaag gegaan van gemiddeld 22 naar 17 en de voerefficiëntie gestegen van 1,31 naar 1,40 op koppel niveau.

Doordat selectiegedrag sterk verminderde, verminderde logischerwijs de variatie in mestdikte van het koppel. Hierdoor konden we nu wel het aandeel raap/soja terug te brengen van 2 naar 1 kilo per koe per dag. De totale opname zakte ook iets, maar bij elkaar eenvoudig de voerefficiëntie een tiende omhoog gebracht!

Tevreden zijn we nog niet, het rantsoen is te ‘luchtig’ uit waardoor selectie nog steeds  mogelijk is. Water toevoegen is de volgende stap om voerselectie uit te sluiten. Nieuw? nee helemaal niet, dit adviseerde Aart ruim twintig jaar geleden ook al! Wel nieuw voor ons is dat met het horizontale systeem water niet nodig was, maar bij het verticale systeem wel. Terwijl het rantsoen niet wezenlijk veranderd is.

Het klopt dus wel dat alle mengwagens ongeveer gelijk zijn, maar met iets meer nadruk op ‘ongeveer’.

Voor meer praktische tools en adviezen omtrent voeding kijk op: