Direct naar content
< overzicht

Verslag SNOWMAN congres Frankrijk

De afgelopen week heb ik 3 dagen lang geconfereerd over de vraag hoe we bodemkwaliteit op de (Europese) agenda krijgen. Binnen het SNOWMAN- SAS-STRAT project, gefinancieerd door SKB, wordt vanuit 3 landen (Nederland, Belgie en Frankrijk) gekeken naar strategien voor integraal duurzaam bodembeheer. Er zijn nogal wat verschillen in achtergrond en visie binnen het projectteam te overbruggen, maar door vrij concreet in 3 landen de schop in de grond te steken, een “Visual Soil Assesment” te maken en het gehele actor-netwerk rondom de beïnvloeding van bodemkwaliteit in beeld te brengen, komen we inmiddels een heel eind! Uit eerste resultaten blijkt dat de “factor boer” nog altijd het meest van invloed is op een goede of minder goede bodemkwaliteit en niet de overheid of de grondsoort. Wordt vervolgd!