Direct naar content
< overzicht

Jonge boeren presenteren hun bedrijf

De verdiepingstrajecten van het jonge boeren netwerk Midden-Delfland zijn van start! Afgelopen weken hebben de eerste jonge loonwerkers, melkveehouders en geïnteresseerde bij elkaar gezeten om een thema verder uit te diepen.

De jongeren worden uitgedaagd ‘out of the box’ te denken.  Wat doe je bijvoorbeeld als je belangrijkste productiemiddel wegvalt? Of wanneer je belangrijkste product gratis wordt? Heb je dan een alternatief businessplan? Door extreme situaties voor te stellen, word je gedwongen om creatief te denken. De groep ‘nieuwe verdienmodellen’ ging hiermee aan de slag. De markt verandert en als jongeren moeten we hierop inspelen!

Om de landbouw in Midden-Delfland te behouden is een goede en gezonde bodem cruciaal. De groep: ‘geen boer, wel actief in de sector’, verdiepte zich in de bodem. Ook vanaf de tractor merk je namelijk verschil in bodemdichtheid en grondsoorten. Als loonwerker werk je veel als ondersteuning van de veehouders in het gebied. Belangrijk dus om mest op het juiste moment uit te rijden, mooi ruwvoer te winnen en natuur te behouden. Als loonwerker met extra bodemkennis heb je een unieke positie. De uitdaging is om deze kennis om te zetten in een verdienmodel!

Naast de verdiepingstrajecten is ook communicatie een belangrijk onderdeel van het jonge boeren netwerk. Het komende jaar zullen verschillende jonge boeren en ondernemers zichzelf presenteren. In het eerste filmpje stelt Peter de Vette zichzelf en zijn bedrijf voor.