Direct naar content
< overzicht

Veehouders in Lochem doen inspiratie op hoe klimaatneutraler te boeren

Vanuit het project Armhoede Duurzaam Energie Landschap (adel) is op 23 oktober jl. een excursie geweest op het bedrijf van de familie Smale in Joppe. Na een stevige lunch heeft Erik Smale een presentatie gegeven over het bedrijf. Door de extensieve omstandigheden ligt de nadruk sterk op het produceren van melk van eigen land. Een hoge ruwvoer benutting is hierbij belangrijker en efficiënter dan de hoogste melkproductie behalen door middel van veel krachtvoer. Aangegeven is dat deze omstandigheden ook terug komen in de kostprijs, lage krachtvoer kosten tegenover hogere bewerkingskosten. De gedachte op het bedrijf is dat wat vandaag goed is morgen beter kan, maar onder het KISS principe (Keep It Simple & Smart).

Gerrit Bossink van ForFarmers gaf in zijn presentatie het belang van fosfaat naar de toekomst weer. In zijn verhaal kwam nadrukkelijk naar voren dat kringloopboeren niet zozeer een mooi principe is maar een must. De bodem is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest in de grondgebonden landbouw. Nijpende (mest)wetgeving dwingt boeren tot het efficiënter omgaan met fosfaat en stikstof wat leid tot een lagere kostprijs en lagere CO2 uitstoot. Gerrit gaf aan dat in Overijssel bij de Proeftuin Natura2000 al wordt gekeken hoe de kringloopwijzer kan worden toegepast als instrument om ammoniak emissie te bepalen. Zodoende kunnen melkveehouders zelf bij de provincie bepalen hoe zij hun ammionak ruimte gaan opvullen, hoezo efficiënte stimulering tot duurzaamheid!! Nadat Gerrit op basis van enkele cijfers enkele aandachtspunten voor het bedrijf van de familie Smale gaf is een rondgang over het bedrijf gemaakt. De verschillende (ruw)voer soorten van eigen land zijn bekeken en beoordeeld.

Kortom een leerzame en leuke dag wat genoeg (organische) stof gaf tot nadenken!