Direct naar content
< overzicht

Uitreiking TOPkuil Gouwe Wiericke

Binnen het project Bewust Boeren Gouwe Wiericke heeft over het groeiseizoen 2018 een TOPkuil competitie plaats gevonden. Tijdens een van de bijeenkomsten in 2018 is samen met de deelnemers vastgesteld welke parameters belangrijk zijn, om te kunnen beoordelen wat een TOPkuil is. De parameters die worden meegenomen in de berekening van de TOPkuil zijn: VEM, RAS, RE totaal, DVE-OEB verhouding en Broeigevoeligheid. Per getal is een streefwaarde opgesteld waaraan een TOPkuil aan zou moeten voldoen. Hierbij is rekening gehouden met de grondsoort en het gemiddelde rantsoen binnen de groep. Het gemiddelde rantsoen binnen de groep bestaat voor 65 % uit gras en 10 % mais. Het overige deel van het rantsoen is krachtvoer of bijproducten.

Voor de berekening van de TOPkuil zijn per indicator de volgende streefwaarden opgesteld:

  • VEM: 930
  • RAS: 80 of lager
  • RE totaal: 165
  • DVE/OEB: 2 of hoger
  • Broeigevoeligheid: 1

In de berekening wordt gewerkt met een strafpuntensysteem. Voor elk van de indicatoren is een wegingsfactor bepaald, waarbij bij 1 punt afwijking een x aantal strafpunten worden toegekend. Per punt VEM en RAS afwijking ten opzichte van de streefwaarde wordt 1 strafpunt toe gekend. Wanneer RE of Broeigevoeligheid 1 punt afwijken ten opzichte van de streefwaarde, worden 2 strafpunten toekend. Tenslotte worden 3 strafpunten toegekend wanneer de DVE-OEB verhouding 0,1 punt lager is dan de streefwaarde van 2. Voor een afwijking naar boven worden geen strafpunten in rekening gebracht.

Na het berekenen van het aantal strafpunten per graskuil, is er een winnaar naar voren gekomen. De top-3 zag er als volgt uit:

TOPkuil-winnaar Joost van der Vis gaf aan dat hij tevreden is met de kuil die hij gewonnen heeft in het voorjaar van 2018. ‘’Ik voer de kuil al een tijdje en ik ben tevreden met het resultaat. De koeien geven goed melk en zijn verder gezond. Er zit voldoende eiwit in de kuil en het droge stof percentage is naar mijn wens. Ik voer naast de kuil balen van een zomer- en najaarssnede. Op deze manier voer ik minder voorjaarskuil per dag, maar kan ik er wel langer van voeren. Dit bevalt mij zeer goed.’’