Direct naar content
< overzicht

Uitnodiging voor een bijzondere lunch in Groningen

Goed nieuws voor de koplopers die meewerken aan de vergroening van Noord Nederland met het programma Duurzaam Boer Blijven Groningen/MEI Groningen. De melkveehouders die een cursus kringlooplandbouw hebben gevolgd en voldoen aan de criteria, opgesteld door Boerenverstand voor o.a. duurzaam bodembeheer, milieu- en klimaatprestaties ontvangen hiervoor een Kringlooprapport.Dit rapport is de voorloper van het kringloopcertificaat. Gedeputeerde Henk Staghouwer zal de 1.0 certificaten aan de ondernemers uitreiken tijdens een boerenlunch. Diverse sprekers zullen toelichting geven op onder andere de stand van zaken rondom Kringlooplandbouw/kringloopwijzer gericht op optimalisatie van het agrarisch bedrijf in de regio en de kansen die er zijn voor alle boeren.
Iedereen van harte welkom vrijdag 28 juni 2013 van 12:00 tot 14:00 uur in Garnwerd.
Bekijk hier de uitnodiging met alle informatie. Graag tot dan!