Direct naar content
< overzicht

Tweede fase "Water over mest" van start

In ons SBIR project “water over mest” wordt gezocht naar een bovengronds alternatief voor de zodebemester. Boerenverstand en machinebouwer Roelama zijn na een succesvolle eerste fase door een commissie geselecteerd voor een 2e fase (2015). In deze fase gaan we de prestaties van de GreenDuo machine (uitgevonden door Klaas Wolters) onderwerpen aan een serie vergelijkende metingen met de zodebemester.  Dat betekent ammoniakemissie metingen plus opbrengst-en kwaliteitsmetingen van het grasland. Daarnaast loopt een studie naar de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van deze machine. Dat laatste proberen we samen met de NVWA vorm en inhoud te geven, zo mogelijk in een Green deal. Op onze speciale website www.waterovermest.nl vindt u meer achtergronden en houden we u zoveel mogelijk op de hoogte.De vergelijkende emissiemetingen worden uitgevoerd door het team van Jan Huismans (Wageningen UR). Het onderzoek naar grasopbrengst-en kwaliteit wordt deels uitgevoerd door Livestock Research (Herman van Schooten) in samenwerking met de Noordelijke Friese Wouden en deels door Egbert Lantinga van Wageningen Universiteit. Dit pallet aan metingen, gecombineerd met oplossingen voor borging en handhaving, moet hopelijk voldoende bewijslast opleveren voor het toelaten van de GreenDuo binnen het Besluit Gebruik Meststoffen (BGM).

Een lange weg, maar wij gaan er voor!

Projectleiding: Frank Verhoeven (Boerenverstand), Bas Aerts (Roelama) & Bram Bos (Livestock Research)