Direct naar content
< overzicht

Themadag Kringlooplandbouw in de Praktijk

Donderdag 21 maart organiseert Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding samen met de vereniging Tot Behoud van Boer en Milieu een Themadag met de titel “Kringlooplandbouw in de Praktijk”.

Kringlooplandbouw heeft als eigenschap dat een actie ergens in het geheel een reactie heeft elders. Dit kan dan zowel negatief als positief uitpakken. Om te zorgen dat het goed uitpakt is kennis van zaken nodig! Hoe de kringloop nu precies werkt wordt deze dag uitgelegd met als voorbeeld wat Bennie van der Berg op zijn bedrijf heeft bereikt. Bennie is één van de vier inleiders op deze dag.

Bennie is kringloop-melkveehouder in Wijhe. Hij boert op een zandgrond en heeft meegedaan aan de praktijkproef met 50 collega’s om onder voorwaarden bovengronds mest uit te rijden. Tot 2000 was zijn visie en werkwijze als melkveehouder om 20 000 liter per ha. vol te melken met zo weinig mogelijk koeien. De productie per koe lag toen op 11 duizend liter en hoger per lactatie. De voeropname in  kilogrammen droge stof per koe/dag moest zo hoog mogelijk zijn, en 24 kg droge stof kregen we er wel in.

De problemen die ontstaan door de inenting voor IBR en de MKZ uitbraak bij hem in de buurt rond het jaar 2000 vormen de aanleiding voor het bedrijf om langzaam om te schakelen naar kringlooplandbouw. “Dit is voor mij en de koeien een ingrijpend proces geweest.Het gevoel van zelf weer ondernemer te zijn (worden) en de omgang met plant en dier waren voor mij hierbij leidend. Dus het niet meer bijna uitsluitend geleefd worden door anderen. (bank, voerleverancier en dierenarts).”

Het behouden van 20 000 liter per ha, wel met meer koeien maar minder kosten en meer plezier in het werk. Met mijn lezing wil ik u graag meenemen in mijn innerlijke strijd, om het gangbare los te laten en om kringloop-landbouw daar voor in de plaats te stellen. Vooral door relaxster boer te kunnen zijn met minder problemen bij het vee. Daardoor is  er minder arbeid nodig. Een groot bijkomend voordeel  daarbij is dat ik met minder of geen stress mijn werk kan doen. Dit betekent dat ik veel meer plezier beleef aan mijn bedrijf.

De themadag wordt georganiseerd op donderdag 21 maart a.s. van 10 t/m 15 uur.

Plaats:

De Hoeksteen

De Poort 19

8255 AA Swifterbant

0321 – 321432

Deelnemersbijdrage  is 45 euro. (Leden NVLV en VBBM ontvangen 10 euro korting.)

Voor deze bijdrage ontvangt u, koffie / thee plus koek bij binnen komst, tussen door koffie / thee, tussen de middag een stamppotbuffet met een zuivel toetje en afsluitend nogmaals koffie/thee

De dag begint met inloop om 9.30 uur met koffie / thee plus koek.

Opgave graag voor 19 maart a.s. liefst via e-mail: administratie@netwerkvlv.nl

of per telefoon:

Gerrit Schott 06 – 81381369

Wigle Vriesinga 06 – 22794316