Direct naar content
< overzicht

Terugblik: Bijeenkomst biodiversiteitsmonitor Zuidwestelijke Delta

Op 27 februari vond de startbijeenkomst van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta 2024 plaats in Heinkenszand, Zeeland. Binnen dit project worden in 2024 bij 100 bedrijven de KPI’s uit de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en KPI-kernset in beeld gebracht. Deelnemers worden vergoed voor het aanleveren van data en krijgen daar bovenop een beloning op basis van hun KPI score. Hoe beter het bedrijf het doet op de indicatoren, hoe hoger de beloning. Daarmee is dit de eerste pilot in Nederland waar akkerbouwbedrijven daadwerkelijk beloond worden op basis van prestatie d.m.v. KPI’s. Er waren ruim 75 akkerbouwers aanwezig tijdens de startbijeenkomst. Ze werden ingelicht over de werking van KPI’s, hoe de dataverzameling eruit zal zien voor 2024 en op basis van welke KPI’s beloond zal worden.

Het project

De Biodiversiteitsmonitor akkerbouw berust op een set van 8 verschillende KPI’s, die prestaties van de akkerbouw en de biodiversiteit versterken meetbaar maakt doormiddel van een puntensysteem. Het doel hiervan is om duurzaamheidsopgaven om te zetten naar lange termijn doelen op bedrijfsniveau en een gemeenschappelijke taal over duurzaamheid te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om op doelen te sturen en dit ook te waarderen middels een beloningssysteem. De akkerbouwers in de pilot werken aan de thema’s nutriënten en emissies, bodem en water en biodiversiteit.

De afgelopen jaren is er al veel ontwikkeld in de Zuidwestelijke Delta wat bij heeft gedragen aan het ontwikkelen van de KPI’s en het vormen van een klankbordgroep. Dit jaar is het project opgeschaald naar 100 bedrijven en zal ook de eerste waardering voor prestaties in de praktijk plaatsvinden.

null

De Nieuwe Oogst

In de Nieuwe Oogst is een artikel online gekomen over de bijeenkomst en de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Lees het artikel via de button hieronder.

Duurzame akkerbouwers in Zuidwestelijke Delta beloond via biodiversiteitsmonitor
Artikel Nieuwe Oogst

Dit project wordt gefinancierd vanuit het interbestuurlijk programma Vitaal platteland Zuidwestelijke Delta.

Partijen die het project ondersteunen middels de klankbordgroep:
LambWeston, Waterschap Hollandse Delta, Cosun, Farm frites, Waterschap Brabantse Delta, PolderNatuur Zeeland, WaterschapScheidestromen, Delphy, ZLTO, WNF, Provincie Zuid-Holland, CZAV, Provincie Zeeland, Bo akkerbouw, Louis Bolk instituut, Provincie Noord-Brabant, Bayer, ZAJK, LTO-Noord, Rabobank
Screenshot 2024-03-25 at 13.56.27
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!