Direct naar content
< overzicht

Terug naar de sigarendoos

Met  het praktijknetwerk ‘ Terug naar de sigarendoos’ hebben we geprobeerd de basis kennis van het koeien voeren boven tafel te krijgen en dit zo te vertalen dat het ook daadwerkelijk verbeteringen in de praktijk geeft. Zoals de figuur laat zien (DMS Advies, 2012) is de spreiding in voerkosten tussen melkveehouders enorm.Aan tafel met de voer specialist lijkt koeien voeren soms op hogere wiskunde, waarbij de vele afkortingen zoals, FOS, ADL en DVE, het er niet makkelijk op maken. Door terug te gaan naar de basis lukt het de kern van het koeien voeren in het vizier te houden. Als de basis van het  rantsoen klopt, kun je verder fine tunen. En de basis is niet zo ingewikkeld, dat kan bij wijze van spreken op de achterkant van een sigarendoos.Een aantal maanden geleden heb ik de melkveehouders van het praktijknetwerk bezocht. Tijdens de bezoeken stond het in kaart brengen van de voerstrategie en de knelpunten hiervan centraal. Verschillende voerstrategieën kwamen aan de orde. Zo had een deelnemer van het praktijknetwerk met een intensief bedrijf de strategie om zoveel mogelijk eiwit van zijn land te halen, vervolgens kocht hij energie en structuur om zijn rantsoen aan te vullen. Een extensieve deelnemers van het praktijknetwerk daarentegen probeerde juist  een totaal rantsoen te oogsten. Dit vraagt een totaal andere manier van bemesten en oogsten. Ook de manier  van inkuilen was verschillend, de intensieve deelnemer maakte één grootte lasagne kuil terwijl die extensieve deelnemer juist veel verschillende partijtjes voer maakte, om binnen zijn totaal rantsoen nog te kunnen sturen.

Een belangrijke les uit de gesprekken is in ieder geval dat het bewust kiezen voor een voerstrategie en deze een aantal jaren vast houden de kans dat deze strategie een succes wordt groter maakt. Door ieder jaar op een zelfde manier te voeren kun je optimaliseren. Ieder jaar weer iets anders proberen betekend ieder jaar op nieuw het wiel uitvinden en ieder jaar opnieuw beginners fouten maken. Natuurlijk is het niet mogelijk om ieder jaar precies dezelfde kuilen te maken. En daarnaast hoort fine tunen en zaken uitproberen bij het optimaliseringproces. In de voerstrategie zouden zaken  als, bouwplan, graslandmanagement, ruwvoerplanning, manier van voeren (hoe komt het voer in iedere koe) en eiwit/energie/structuur voorziening beschreven moeten worden.

De lessen en knelpunten laten zien dat er niet slechts één juiste manier van voeren bestaat. Veel belangrijker is het om duidelijke keuzes te maken die het mogelijk maken iedere koe naar behoefte te voeren. En al zijn die keuzes voor ieder bedrijf verschillend, de kennis van wat de koe met het gewonnen ruwvoer doet en hoe zich dit vervolgens uit, zijn voor ieder melkveehouder van belang. De handvaten die door dit praktijknetwerk zijn ontwikkeld hebben zich dan ook hierop gericht.  Er zijn checklisten ontworpen die helpen bij het inschatten van ruwvoer en mest. Daarnaast zijn er filmpjes gemaakt in samenwerking met universteit Utrecht faculteit diergeneeskunde die inzichtelijk maken wat de koe doet met het voer. Ook is er een instructie filmpje met Aart Malenstein gemaakt die laat zien hoe je het rantsoen op je bedrijf kan optimaliseren. Op de site mijnrantsoenwijzer.nl zijn de checklisten en de filmpjes te vinden. Laat u inspireren!