Direct naar content
< overzicht

Succesvolle demo-avond 'goed bodembeheer in de IJsseldelta'

Kampen – Op dinsdagavond 7 februari organiseerde de Gebiedscoöperatie IJsseldelta bij Van der Weerd Landbouwmechanisatie een bijeenkomst over goed bodembeheer. Coen ter Berg, expert bodembeheer kwam uitleg geven over het thema bodemverdichting. Bandenexpert Auke Eelkema van Michelin vertelde over het belang van banden en bandenspanning in relatie tot de bodemstructuur. De avond werd drukbezocht door ruim 60 agrariërs uit de IJsseldelta.Het thema bodemverdichting stond centraal tijdens de bijeenkomst bij Van der Weerd. Hoe ontstaat het en wat zijn de gevolgen voor plantengroei, bodemleven, waterafvoer en de economie? Bodemkundige Coen ter Berg benadrukte bij de aanwezigen dat goed bodembeheer essentieel is voor goede gewasgroei en opbrengsten. Om op een goede manier met bodembeheer te beginnen, adviseerde Ter Berg de veehouders om eerst eens een gat te graven in het eigen perceel. Zo kan men zien hoe de huidige situatie is. Ter Berg is voorstander van het gebruik van stalmest of compost om het bodemleven te stimuleren. Daarnaast pleit hij ervoor om de grond niet dieper dan 20 cm te bewerken aangezien de grond onder dit niveau moeilijk hersteld.Auke Eelkema van Michelin vertelde over het belang van banden en bandenspanning in relatie tot de bodemstructuur en wat men van de loonwerker kan vragen voordat hij met zijn machines het land op gaat. Een lage bandenspanning is volgens Eelkema essentieel om structuurbederf van de bodem te voorkomen. Daarbij moet er worden gestreefd om de druk per cm2 niet boven de 1 kg te laten komen. Dit kan worden bereikt door voor het juiste type band te kiezen.