Direct naar content
< overzicht

Succesvol aan de slag met jonge boeren in Midden-Delfland

Boerenverstand geeft in Midden-Delfland invulling aan een duurzame melkveehouderij met een speciaal programma voor jonge boeren. Het programma bestaat uit een algemeen traject en twee verdiepingsgroepen, Koe & Bodem en Vlees. Tijdens het algemene traject zijn interessante lezingen gegeven over weidegang door Bert Philipsen (WUR), bedrijfsovername door Sander Thus (NAJK) en over voedselfamilies door Peppik Henneman. De verdiepingsgroepen hebben beide een eigen programma gevolgd.Koe & Bodem
De Koe & Bodem groep heeft verschillende onderwerpen rond optimalisatie van mineralenkringlopen behandeld. De eerste avond heeft Frank Verhoeven een introductie op de kringloopwijzer gegeven. Hoe kun je er als boer mee om gaan en hoe wordt ‘goede boeren praktijk’ weer stoer? Nick van Eekeren van het LouisBolk Instituut heeft een avond gevuld over ‘goed bodembeheer op veengrond’. De groep is op excursie geweest naar innovatieve loonwerker Nico Duivenvoorden die werkt met NIRS sensoren voor het specifiek aanwenden van drijfmest. Op basis van de meetgegevens van Nico werd duidelijk dat de samenstelling van mest veel verschilt, zelfs binnen dezelfde tank. De laatste avond werd onder leiding van weidecoach Mark de Beer een praktische farmwalk gedaan om meer te leren over grassen, bodem en weidegang.Vleesmeesters
De verdiepingsgroep ‘Vlees’, later omgedoopt tot ‘Delflandse Veesmeesters’, vroeg zich af of het niet mogelijk is om meer waarde te halen uit ‘uitgemolken melkkoeien’. Ze zijn samen met Boerenverstand (Joris Lohman en Frank Verhoeven) een zoektocht begonnen. Dit begon met inspiratie excursies naar mogelijke afnemers in Rotterdam en een vleesveehouderij die gespecialiseerd is in gepensioneerde koeien. Vervolgens zijn 2 koeien van de jonge boeren in een pensioenstal ondergebracht. Toen deze koeien het juiste gewicht hadden bereikt zijn ze geslacht en verwerkt tot verschillende producten en vleespakketen. Het vlees wordt ondertussen vermarkt onder het merk ‘Delflandse Vleesmeesters’ bij lokale slagers en op bestelling. Binnen ‘no-time’ was het vlees uitverkocht. Momenteel werkt de groep gestaag verder aan het uitbouwen van het merk en afzetmogelijkheden.