Direct naar content
< overzicht

Studenten Helicon Boxtel brengen diversiteit en innovatie Brabantse boeren in kaart

Op donderdag 14 mei presenteerde studenten van Helicon Boxtel hun resultaten naar een studie naar diversiteit en innovatie in de Brabantse melkveehouderij. Sjef Hanenberg, Bram van Rooij en Stefan van de Ven onder leiding van docent Toon Jansen hebben ruim 12 melkveehouders bezocht met totaal verschillende bedrijfsvoeringen. Zij keken naar de mineralenkringlopen en vonden bedrijven met MRIJ koeien en veel grond tot topholsteinfokkers met 30.000 kg melk/ha. Al deze systemen kunnen in meer of in mindere maten duurzaam zijn, het is belangrijk dat een boer “eigenwijs” blijft werken aan een robuust en toekomstgerricht bedrijfssyteem.