Direct naar content
< overzicht

Stikstof en de mogelijkheden om managementmaatregelen van melkveebedrijven mee te nemen in het PPLG

Het verlagen van de ammoniakemissie van melkveebedrijven is een flinke opgave. Deze kan worden ingezet door het toepassen van technische maatregelen maar de kosten hiervan zijn hoog en de werking en borging van verschillende systemen staan ter discussie.

 

Vorige week hebben we de eerste online kennissessie georganiseerd over dit onderwerp waarbij verschillende provincies waren aangeschoven. Het verlagen van de ammoniakemissie van melkveebedrijven is een flinke opgave. Deze kan worden ingezet door het toepassen van technische maatregelen maar de kosten hiervan zijn hoog en de werking en borging van verschillende systemen staan ter discussie. Het toepassen van managementmaatregelen, zoals het verlagen van het ruw eiwit-gehalte in het rantsoen of het toepassen van meer uren weidegang, verlagen de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven enorm. De maatregelen zijn makkelijk uit te voeren en hebben tevens in bijna alle gevallen een financieel voordeel voor de veehouder. Daarnaast kan er een flinke generieke winst worden geboekt in het verlagen van de ammoniakuitstoot; zo weten we dat op het gemiddelde Nederlandse bedrijf een reductie mogelijk is van zomaar 20-30%!  

De borging van deze maatregelen is een veelbesproken onderwerp. Wij als agrarisch adviesbureau Boerenverstand zijn via verschillende wegen nauw betrokken bij de implementatie van deze twee managementmaatregelen. Zo werken we nauw samen met Netwerk GRONDig aan de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen in het project ‘Emissiearme bedrijfsvoering’ en onderzoeken we voor verschillende provincies onder andere welke stappen er moeten worden gezet om de maatregelen voldoende te kunnen borgen.  

We merkten dat het nuttig is om de kennis die er nu al is op dit onderwerp te delen en zo van elkaar te leren. In de onlinesessie hebben we daarom beleidsmedewerkers en juristen van verschillende provincies uitgenodigd. Dit gaf een zeer waardevolle discussie en kennisuitwisseling.

We herhalen deze sessie op dinsdag 24 oktober as van 15.00-16.30 waarin we de volgende onderwerpen behandelen:  

  • Managementmaatregelen en ammoniak, wat is er wetenschappelijk bekend? – Yvonne Verbeek-Schilder, onderzoeker en werkzaam bij Boerenverstand, project Emissiearme bedrijfsvoering.  
  • Hoe kunnen we aan de juridische borging van de managementmaatregelen voldoen en tegen welke praktische bezwaren lopen we aan? – Frank Verhoeven en Pauline Athmer, Boerenverstand.   

Interesse om de online sessie op dinsdag 24 oktober 2023 bij te wonen?

Schrijf je hier in!


Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!