Direct naar content
< overzicht

Startbijeenkomst Loonwerker maakt melkveehouder rantsoenwijzer

Met alle deelnemers aan het praktijknetwerk “Loonwerker maakt melkveehouder (kringloop)wijzer!” is een startbijeenkomst gehouden op 14 november jl. Hier is door Joost van Kreij van Dutch Sense uitleg gegeven over de reden van dit praktijknetwerk, hoe de werkwijze zal zijn en welke kennis opgedaan kan worden. Deelnemers zullen percelen aanwijzen waar de opbrengst in 2014 van gewogen en bemonstert gaat worden. Gedurende het seizoen worden bemestingen en kringloopcijfers geregistreerd.Rantsoenwijzer Op 2 december is vervolgens in samenwerking met een bestaande studiegroep uit Heino (waar 2 van de 3 praktijknetwerkdeelnemersal al bij zitten) een middag georganiseerd over ruwvoerproductie. De nieuwe kennis komt zo direct ten gunste van een grotere groep melkveehouders. Frank Verhoeven van Boerenverstand heeft met de deelnemers het ruwvoer en de mest beoordeeld op het gastbedrijf gebruikmakend van de ervaringen rondom de rantsoenwijzer. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de speciale website: www.mijnrantsoenwijzer.nl.

Er worden slechts zes harde metingen bepaald in een voedermiddel, de rest is berekend en sterk afhankelijk van de verteringscoëfficiënt. De mest vertelt je het resultaat van deze vertering.

Tijdens deze middag is discussie gevoerd over wel of niet kneuzen tijdens het maaien, wel of geen hooi maken, de afhankelijkheid van het weer en welke invloed de manier van inkuilen en afdekken heeft op werking van de kuil. De ervaring en inzichten van Louis Claessens van loonwerker Volkerink Heino over bewerkingstechnieken, zaadkeuze en inkuilmiddelen waren een waardevolle aanvulling voor de actieve studiegroepdeelnemers.

Door met gezond boerenverstand het ruwvoer te beoordelen, leren de waardes te schatten en de vertering van de koe in de gaten te houden krijg de melkveehouder inzichten hoe het rantsoen en de ruwvoerwinning te verbeteren. Wanneer u zelf beter weet wat u bij moet kopen, kan uw voerleverancier daar ook een beter passend product bijleveren. U beheerst de hoofdlijnen en uw voeradviseur kan helpen uw rantsoen in detail aan te passen. Maar niet andersom, want dan kost het u geld. We kijken als praktijknetwerk uit naar het binnenhalen van de eerste snee in 2014!