Direct naar content
< overzicht

Stageopdracht bij Boerenverstand binnen project Emissiearme bedrijfsvoering

Met een stage of afstudeeropdracht bij Boerenverstand ga je aan de slag in een groot netwerk binnen de Nederlandse landbouw. Van beleid en voorlopende boeren tot zuivelverwerkers en toeleveranciers. Momenteel hebben wij bij Boerenverstand de volgende concrete stageopdracht:

Stageopdracht binnen project Emissiearme bedrijfsvoering

Binnen het project ‘Emissiearme bedrijfsvoering’ bepalen we de werkelijke effecten van managementmaatregelen op de ammoniakemissie van melkveebedrijven. Het gaat hierbij onder meer om het verlagen van het eiwitgehalte in het rantsoen, het verhogen van het aantal uur weidegang, het verlagen van de hoeveelheid mest die per hectare wordt aangewend, en het rekening houden met de weersomstandigheden bij het uitrijden van mest.

Er zijn bedrijven die goed scoren op deze managementmaatregelen binnen ons netwerk van boeren. Maar is deze manier van boeren ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief aantrekkelijk? Wat zijn bijvoorbeeld de kosten en baten van minder eiwit voeren? En van meer weidegang? We willen dit niet alleen vanuit algemene gegevens bekijken, maar vooral ook vanuit de economische situatie van de boeren uit het netwerk.

Heb jij een achtergrond en/of grote interesse in bedrijfseconomie van melkveehouderijen? En lijkt het je leuk om je bij Boerenverstand bezig te komen houden met dit onderwerp in de vorm van een stage? Dan horen we graag van je!

Geïnteresseerd? Neem contact op met Bart Housmans, via bart@boerenverstand.nl