Direct naar content
< overzicht

Stageopdracht binnen het project 'Emissiearme bedrijfsvoering' van Lysanne Lucassen

De afgelopen vier maanden heeft Lysanne Lucassen bij Boerenverstand stage gelopen. Ze studeert aan de universiteit van Wageningen waar ze haar masterscriptie over de bijdrage van kringlooplandbouw aan de financiële situatie van melkveebedrijven heeft afgerond. Binnen haar stage bij Boerenverstand heeft ze de economische gevolgen van ammoniak reducerende maatregelen voor melkveebedrijven in kaart gebracht. Zij verteld hieronder over haar stage en resultaten.

“De afgelopen vier maanden heb ik me binnen Boerenverstand ingezet om inzicht te krijgen in de economische gevolgen van de ammoniakemissie reducerende managementmaatregelen binnen het Emissiearme bedrijfsvoering project. Met een aantal boeren ben ik in gesprek gegaan over de economische gevolgen van de managementmaatregelen. Verder ben ik met hun kringloopwijzers en boekhouding gegevens aan de slag gegaan. Uit mijn analyse blijkt dat het bedrijfseconomisch goed kan uitpakken om meer uren weidegang per koe en minder ruw eiwit in het rantsoen toe te passen in de bedrijfsvoering. Meer uren weidegang biedt relatief meer economisch voordeel voor melkveehouderijen met weinig mechanisatie in huis, ten opzichte van melkveehouderijen met veel mechanisatie in huis. Een lager ruw eiwitgehalte in het rantsoen verbetert diergezondheid en bespaart op voerkosten. Er is geen relatie te ontdekken tussen het aantal GVE/ha en bedrijfsresultaten voor verschillende melkveehouderijen. Het is echter belangrijk om het aantal GVE/ha goed te laten aansluiten op andere bedrijfsaspecten, bijvoorbeeld de stal, om economisch optimaal te zijn.”

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!