Direct naar content
< overzicht

SMK aan de slag met de borging van kringlooplandbouw!

Om kringlooplandbouw te kunnen borgen ontving SMK de opdracht van Boerenverstand om de uitkomsten van het rekeninstrument kringloopwijzer certificeerbaar te maken door de ontwikkeling van een certificatiemodule voor kringlooplandbouw.

Herman Docters van Leeuwen”projectleider bij SMK licht toe: “De module kringlooplandbouw wordt een zelfstandig certificeerbaar onderdeel van een certificatieschema voor duurzamere zuivel, waarin ook normen voor Milieukeur worden opgenomen. Die combinatie maakt dat we efficiënter kunnen werken. De SMK-procedure voor de ontwikkeling van een certificatieschema is ook op de module kringlooplandbouw van toepassing. Dat wil onder meer zeggen dat de ontwikkeling wordt begeleid door het College van Deskundigen agro/food van SMK.” Het volledige artikel is hier te vinden

Zo maakt Boerenverstand het mogelijk voor boeren om hun duurzame prestaties aan te tonen met onomstootbaar bewijs. Zodoende kunnen andere partijen (overheden, banken, agri-business) veilig investeren in een duurzamere melkveehouderij in plaats van in gebakken lucht.