Direct naar content
< overzicht

Nieuwe producten voor nieuwe markten: samenwerking Lely-PMD MiniDairy gestart

We roepen het al vele jaren: om de inkomsten op het boerenbedrijf te vergroten, minder afhankelijk te worden van wereldmarkten, liggen er kansen bij het creëren van bijzondere zuivelniches. Zeker geen makkelijke opgaaf, maar er blijven kansen voor nieuwe zuivelproducten, voor nieuwe markten, vaak dichtbij huis en gericht op een hoge toegevoegde waarde. In deze zoektocht heeft Boerenverstand een interessante partner gevonden in PMD MiniDairy, onderdeel van Lely. Een samenwerking om ondernemers te ondersteunen in de zoektocht naar hun specifieke zuivel-niche.

PMD omschrijft het zelf als volgt:

“We Value Your Milk”

Wij bieden een compleet assortiment van zuivelverwerkingsapparatuur voor het maken van verse en eigen boerderijzuivel. Maar we bieden nog veel meer: Marketing ondersteuning- en trainingen “hoe positioneer ik mijn bedrijf en product”. Er is een eigen netwerk voor het verrichten van service en onderhoud. We verzorgen trainingen op het gebied van zuivelbereiding, financieringsmogelijkheden zoals leasing of doen onderzoek naar subsidiemogelijkheden.

PMD wordt ondersteund door Lely; Lely is wereldleider in de agrarische sector. We benutten de globale innovatieve kracht van Lely om melkveehouders en de plaatselijke economie te ondersteunen in de hele wereld.

Waarom doen we dat?
Omdat de ondersteuning van melkveehouders die verse boerderij zuivel willen produceren een onderdeel van de visie van Lely is: “Bijdragen aan een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de landbouw”.

Een uitdaging die past bij Boerenverstand: meer verdienvermogen voor de boer via verdieping in de keten (zie figuur). Bij zelfzuivelen begint het met een pasteuriseur en het eindigt bij een compleet marktetingplan. Liep U ook altijd al rond met het idee dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging? Laat het ons weten, samen met PMD maken wij er werk van!

Binnen onze samenwerking met PMD-Lely willen we nieuwe en robuuste zuivel-niches ontwikkelen, niches die de grote zuivelindustrie niet meer kan bedienen, maar waar in toenemende mate vraag naar ontstaat.