Direct naar content
< overzicht

Rural Alliances conferentie in Lochem

Woensdag 13 en donderdag 14 maart stond in teken van de Rural Alliances Conferentie in Lochem. Rural Alliances is een door de Europese Unie ondersteund project dat het platteland in Noord-West Europa moet promoten. Het idee is dat er volop energie in de samenleving maar hoe kan dit ingezet worden naar een leefbaar platteland. Onder het thema ‘The power within society’ werd aan alle Rural Alliances partners in twee dagen tijd getoond hoe de gemeente Lochem hier mee omgaat. De conferentie op donderdag begon na een warm welkom van Thijs de la Court (wethouder gemeente Lochem) en Richard Tyler (duurzame toerisme manager uit Wales) met een inleiding van Maarten Hajers. Maarten is hoogleraar Bestuur & Beleid aan de universiteit van Amsterdam en is daarnaast directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Opmerkelijk in zijn verhaal was dat hij nadrukkelijk achter het invoeren van certificaten staat. Als voorbeeld gaf hij het immense succes van de energie labels op o.a. koelkasten. Door de overheid is hier een doel gesteld maar de fabrikant kreeg de verantwoordelijkheid. Fabrikanten gingen aan de slag om de opgestelde doelen te behalen. Nadat het initiële doel was bereikt bleek dat de consument haar keuze in aanschaf liet bepalen door het label. Fabrikanten werden hiermee gestimuleerd om nog zuinigere modellen te produceren. Zo zuinig zelfs dat het label geen onderscheid meer kon maken tussen zuinig en nog zuiniger. Dit is opgelost door aan de hoogst haalbare ‘A’ status een ‘A+’ status aan toe te voegen. Inmiddels zijn er al koelkasten op de markt met een  ‘A+++’ status en is het doel meer dan bereikt! Dit laat zien wat de kracht kan zijn van een certificaat in een situatie waar de verantwoordelijkheid bij de ondernemer komt te liggen om de doelen te behalen die gesteld zijn.

Als tweede kwam Nils Roemen ten tonele, mede initiatief nemer van ‘Durftevragen‘ en ‘Seven days of inspiration‘. Nils kwam met een bijzonder inspirerend verhaal over het gebrek in de huidige samenleving. We durven namelijk niet mee te vragen. We zijn opgegroeid met het motto ‘kinderen die vragen worden overgeslagen’ en we worden gestimuleerd om succes te delen en fouten te camoufleren. Terwijl als je gaat vragen mensen best bereid zijn om te helpen en mensen vinden het ook fijn om anderen te helpen. Eigenlijk als je iemand niet vraagt om je te helpen ontneem je die persoon zijn gelukkige gevoel dat hij/zij krijgt van mensen te helpen! Met een aantal van dit soort kreten klinkt het natuurlijk leuk maar zegt het niets. Nu weet Nils het alleen te onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk waar dit uitstekend werkt! In het onderstaande filmpje is te zien hoe Nils de ledenraad van Achmea te woord staat.

Na deze ochtend waren er excursies gepland naar vier projecten binnen de gemeente Lochem waarbij gebruik is gemaakt van burger participatie vanaf het begin. Hierbij was Boerenverstand samen met  Dutch Sense betrokken bij ‘Armhoede Duurzaam Energie Landschap” kortweg ADEL. Het doel was onderzoeken hoe het gebied de ‘Armhoede’ klimaat neutraal kan worden. Binnen de werkgroep ‘Bedrijfsvoering‘ zijn Boerenverstand en Dutch Sense zijn aan de slag gegaan met de melkveehouders op De Armhoede.  Met thema’s als mestscheiding, rantsoenefficientie en verbeteren bodemkwaliteit is gekeken hoe duurzaam het gebied is en waar er nog winst te behalen valt. Dit resulteerde in een praktische oplossingen voor melkveebedrijven die werkbaar zijn en geld opleveren. Voor de gemeente betekende dezelfde oplossingen dat duurzaamheidsdoelen praktisch invulbaar worden en daarmee haalbaar.

Wij noemen zoiets een win-win situatie!