Direct naar content
< overzicht

Per begin januari is ons team uitgebreid met Roos Köbben!

Begin januari is ons team uitgebreid met Roos Köbben.

Zij stelt zich bij deze graag voor:

Mijn naam is Roos Köbben en ik ben op 11 januari aan de slag gegaan als consultant voor Boerenverstand.  

Ik ben in 2021 afgestudeerd aan de TU Delft in de richting Architecture & the Built Environment. Oorspronkelijk koos ik voor deze studie omdat ik graag op een praktische manier aan een duurzame omgeving wilde bijdragen. Echter sloeg mijn interesse tijdens mijn master steeds meer om naar de landbouw. Ik studeerde af met een onderzoek over duurzame landbouw-vormen in de veenweide-gebieden van het Groene Hart en een ontwerp voor een boerderij, helemaal opgebouwd uit lokale gewassen geteeld op het veen. Ondertussen begon ik met vrijwilligerswerk op een zorgboerderij en werd ik door de tuinders daar geïnspireerd om na mijn studie door te gaan met een deeltijdopleiding biologische landbouw in Dronten.  

De afgelopen 2 jaar heb ik als zelfstandige gewerkt aan diverse opdrachten op het grensgebied tussen ruimtelijke ontwikkeling en agrarisch gebruik. Zo heb ik samen met stichting Bouwtuin gewerkt aan een onderzoek naar de teelt van bouwgewassen op diverse bodemsoorten en de bijbehorende architectuur die daarmee op de betreffende bodemsoort kan ontstaan. Daarnaast heb ik het grootste deel van 2022 op een tuinbouwbedrijf in Diepenveen gewoond en gewerkt.   

Ik kijk er naar uit om bij Boerenverstand inhoudelijk bij te dragen aan het verduurzamen van de landbouwsector op een praktische en sociale manier. Ik combineer graag technische en theoretische kennis tot integrale, haalbare oplossingen, in nauwe samenwerking met de boer. Als ontwerper heb ik geleerd hoe je verbinding creëert tussen verschillende belanghebbenden, als tuinder heb ik geleerd hoe complex (maar bevredigend!) het werk kan zijn in de agrarische sector. Ik hoop met deze kennis op een veelzijdige manier te kunnen bijdragen! 

Binnen Boerenverstand ga ik mij als consultant vooral bezighouden met projecten gerelateerd aan de akkerbouw. Ik kijk ernaar uit elkaar te ontmoeten en ben bereikbaar via: 

Roos@boerenverstand.nl of: 06-34607578.