Direct naar content
< overzicht

Winterrantsoen: Stuurt u zelf of laat u zich sturen?

Het winterseizoen staat weer voor de deur. Dit betekend dat de koeien weer naar binnen gaan en over gaan op het winterrantsoen. De hele zomer is hard gewerkt om goed ruwvoer te winnen, maar het is altijd weer afwachten hoe het in het rantsoen precies uitpakt. Bij het samenstellen van een goed rantsoen met de gemaakte kuilen is het van belang om het rantsoen op pensniveau te optimaliseren. Vervolgens extra bestendig eiwit en energie toe gaan voegen om de gewenste melkproductie te kunnen bereiken.Goed ruwvoer als basisEssentieel is om goed ruwvoer als basis te nemen. Dit betekend het maken van kuilen die zo min mogelijk compensatie van andere voerdermiddelen nodig hebben om op pensniveau in balans te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een tragere 3e snede te combineren met een snellere 1e snede. Wanneer deze over elkaar heen worden gekuild kan het beste van beide gecombineerd worden zonder veel risico’s op broei.Wanneer het juiste ruwvoer beschikbaar is, zijn vaak minimale hoeveelheden krachtvoer nodig om bijvoorbeeld een overmatige OEB te compenseren. Dit betekend dat de koe een groot deel van zijn voederbehoefte uit ruwvoer kan halen en krachtvoer enkel ingezet hoeft te worden om de melkproductie te stimuleren.De optimale krachtvoeraanvullingDe krachtvoeraanvulling die een rantsoen nodig heeft is per bedrijf en situatie verschillend. Omdat vooral gras bij iedereen anders is, is er zoveel (commercieel)advies rondom het rantsoen beschikbaar. Iedereen weet het beter.Het is dus belangrijk om te begrijpen welke grondstoffen er in het krachtvoer nodig zijn om het rantsoen optimaal te maken. Voordat er ingewikkelde berekeningen gemaakt worden moet er al een idee zijn uit welke soort grondstoffen gekozen moet worden (zie tabel). De overige producten zijn afgeleiden hier van. Hoe complexer de samenstelling van mengvoeders, hoe moeilijker te bepalen welke grondstoffen welke uitwerking gaan hebben.Krachtvoer grondstoffenAls het optimale rantsoen theoretisch is beredeneerd, kan het in praktijk worden gebracht. Idealiter staan er misschien 3 krachtvoersilo’s op het erf: 1 voor energie, 1 voor eiwit en 1 voor de productiebrok? Afhankelijk van de grootte van de silo’s is dat de periode dat u kunt uittesten. Want in de praktijk kan pas de echte uitwerking pas worden bepaald door goed te kijken naar de voeropname en de mest. Op basis hier van kan nauwkeuriger worden gestuurd om het rantsoen naar wens te optimaliseren.Kijk voor meer informatie op Mijn Rantsoenwijzer of neem contact op met Daan Heurkens